Prindi
ontika
KIK projekti raames vaatlesime 8.aprillil toimunud õppekäigul Aluoja joastikul vee langemist treppidel, edasi matkasime Valaste õppe- ja matkarajal ja ronisime Valaste joa trepilt üles.
Saime teada mõisted "juga" ja "joastik". Uurisime pae- ja liivakive. Viimaseks peatuseks oli Uhaku karstiala, kus kahjuks oli vesi imendunud juba suuremalt jaolt maapinda.
Täname õpetaja Ingridit huvitava matka eest.
5.a ja 4.a klass
Klikke: 492