Õppetoolide statuut

Algklasside õppetool: Reet Kukk (juhataja)

Reet Kukk, Koidu Raidma, Eha Mägi, Ülle Peedo, Halli Toommägi, Diana Villemson

Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetool: Ilme Hallik (juhataja)

ajalugu: Pille Piik, Kaire Jõe
eesti keel: Ilme Hallik, Maie Jõemaa, Ülla Toomjärv, Krista Kask, Ülle Piperal
kirjandus: Ilme Hallik, Maie Jõemaa, Eha Koppelmaa, Ülla Toomjärv, Ülle Piperal
ühiskonnaõpetus: Pille Piik, Kaire Jõe
majandusõpetus: Kaire Jõe
ettevõtlusõpe: Kaire Jõe
filosoofia: Pille Piik
usundiõpetus: Pille Piik
psühholoogia: Kaia Talver
“Õppides loon ennast”: Mai Teetlok

Reaal- ja Loodusainete õppetool: Pille Ers (juhataja)

matemaatika: Janika Kuus, Maarika Virkunen, Anneli Bent, Reet Kukk, Krista Kask, Laura Kuusemets
keemia: Pille Ers
füüsika: Lehho Jõumees, Toivo Toikka
loodusõpetus: Toivo Toikka, Pille Ers, Merli Palmik, Ülle Piperal
ökoloogia: Sirje Kivil
bioloogia: Sirje Kivil
geograafia: Merli Palmik
arvutiõpetus: Natalja Hramtsova
“Uurimistööde alused”: Maarika Virkunen

Võõrkeelte õppetool: Oksana Nazarova (juhataja)

inglise keel: Juri Jelistratov, Mai Teetlok, Ene Peterson, Kaia Talver, Inna Linde
vene keel: Oksana Nazarova, Eha Koppelmaa
soome keel: Kaja Toikka

Oskusainete õppetool: Kadre Maalma (juhataja)

Käsitöö ja kodundus: Inna Tolsa
tehnoloogiaõpetus: Silvar Ammas
kunst: Ülle Peedo, Koidu Raidma, Aarne Hanni
muusika: Maarika Kaalep, Anne Endjärv
joonestamine: Aarne Hanni
kehaline kasvatus: Kadre Maalma, Siim Abner, Sirje Kivil
riigikaitseõpetus: Ivar Rooma
inimeseõpetus: Kaia Talver, Diana Villemson, Siim Abner