Järve Gümnaasiumi tervisenõukogu koosseis:

Tervisenõukogu esimees:

- arendusjuht

Tervisenõukogu aseesimees:

Kadre Maalma - kehalise kasvatuse õpetaja, oskusainete õppetooli juhataja

Tervisenõukogu liikmed:

Vaili Viirlaid - huvijuht

Tiina Malman - hoolekogu esindaja

Stella Gainullov - Ida-Viru KH esindaja, terviseteenuse osutaja tegevusloa alusel

Stella Onkel - sotsiaalpedagoog/ tuge vajavate õpilaste koordinaator

Maaris Virkus-Peetsalu - eripedagoog

Inna Tolsa - õpetajate esindaja (tööõpetus ja käsitöö)

Krista Kask - klassiõpetajate esindaja

Kirsika Eero - õpilaste esindaja gümnaasiumi osas

Johanna Mai Puss - õpilaste esindaja põhikooli osas

 

Kontakt: tervis<at>jarve.edu.ee

Tervisenõukogu töö korralduse alused
Tervise edendamine koolis