Järve Gümnaasiumi tervisenõukogu koosseis:

Tervisenõukogu esimees:

Tea Kivirand - arendusjuht

Tervisenõukogu aseesimees:

Kadre Maalma - kehalise kasvatuse õpetaja, oskusainete õppetooli juhataja

Tervisenõukogu liikmed:

Vaili Viirlaid - huvijuht

Tiina Malman - hoolekogu esindaja

Stella Gainullov - Ida-Viru KH esindaja, terviseteenuse osutaja tegevusloa alusel

Marika Koldits - sotsiaalpedagoog/ HEV koordinaator

Inna Tolsa - õpetajate esindaja (tööõpetus ja käsitöö)

Diana Villemson - algklasside esindaja

Kirsika Eero - õpilaste esindaja gümnaasiumi osas

Johanna Mai Puss - õpilaste esindaja põhikooli osas

Kontakt: tervis<at>jarve.edu.ee

Tervisenõukogu töö korralduse alused
Tervise edendamine koolis