Riigieksamid

 

eesti keel (kirjalik)

22. aprill 2019

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)

6. mai 2019

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)

7.-10. mai; 13. mai 2019

matemaatika (kirjalik)

24. mai 2019

koolieksam

14. juuni 2019

 

 

Põhikooli lõpueksamid

 

eesti keel (kirjalik)

3. juuni 2019

matemaatika (kirjalik)

10. juuni 2019

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

13. juuni 2019

 

 

Tasemetööd

 

3. klass

 

eesti keel

8. mai 2019

matemaatika

15. mai 2019

4. klass

 

loodusõpetus

2. oktoober 2018

 

 

6. klass

 

eesti keel

14. mai 2019

matemaatika

21. mai 2019

 

 

7. klass

 

loodusõpetus

25. september 2018