2023/2024. õppeaasta õpikute laenutamine!

2023/2024. õppeaasta õpikuid saab laenutada kooliraamatukogust 9.00-13.00

23. august 2.-3. klass
24. august 4.-5. klass
25. august 6.-7. klass
28. august 8.-9. klass

Töövihikud saab kätte esimestes tundides oma klassijuhatajalt või aineõpetaja käest. 

1. klassi õpilased saavad õpikud 1. septembril klassijuhatajalt. 

NB! Võlglastele ei väljastata uusi õpikuid enne, kui võlgu olevad õpikud on tagastatud.