Kooli visioon
Järve kool on lõimitud aine- ja keeleõpet viljelev mitmekultuurilist kogukonda liitev kool, mille lõpetaja on kultuuriteadlik, ennastjuhtiv ja õpihimuline.
Kooli missioon
Järve kool on areneva õpikeskkonnaga ja kõigile parimat eestikeelset põhiharidust pakkuv kool Ida-Virumaal.
Põhiväärtused
Järve kooli põhiväärtusteks on: eestluse ja eesti kultuuri kandmine, mitmekultuurilisus, ettevõtlikkus ja innovaatilisus, toetav keskkond ja liikumine.
0
ÕPILAST
0
ÕPILAST UKRAINAST
0
ÕPETAJAT
0
HUVIRINGI

COOLI UUDISED JA TEATED

Meie koolis on alati midagi teoksil ja selleks, et saaksid võimalikult kiirelt ülevaate meie uudistest ja teadetest, siis julgustame Sind edasi uurima.

SAABUVAD SÜNDMUSED

Meie koolis on alati midagi teoksil ja selleks, et saaksid võimalikult kiirelt ülevaate meie sündmustest, siis julgustame Sind edasi uurima. 

23.02.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

23.02.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

23.02.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OLED OODATUD MEIEGA LIITUMA

Mitu pead on ikka mitu pead ja kui tunned, et täiustaksid meie meeskonda, siis võta meiega ühendust.

JÄRVE COOL
KOOLILEHT

Järve Kooli uudistetoimetus toimetab agaralt – heida värsketele artiklitele pilk peale ja käi ajaga kaasas.

PISIGALERII