Prindi

teeviit

Üks päev enne suvevaheaja algust, neljapäeval, 06.06.2019 korraldas meie kool Kohtla-Järve linna 73.aastapäevale pühendatud orienteerumise Järve linnaosas.

Neljapäeva hommikul tegutsesid kõik klassid koos klassijuhatajatega oma päevaplaani järgi. Orienteerumispäeval koolis olnud õpilased said hommikul koolisööklast kätte toidupaki ja veepudeli, korraldusmeeskond aitas klasside tiimijuhtidel alla laadida vajalikud äpid, jagati linnakaardid ning tuletati meelde jalakäijate ohutu liiklemise reeglid. Klassid jagunesid 3-5 liikmelisteks rühmadeks ja asuti teele.

I kooliastme õpilased veetsid linnas selle päeva vabalt valitud marsruudil, kuid teised kooliastmed püüdsid läbida kõik kaardile märgitud rajapunktid ning lahendada töölehel olevad ülesanded. Eriti tore oli, et ka õpetajad panid kokku oma meeskonna.

Milliseks kujunesid tiimide trajektoorikaart, kui palju kilomeetreid, millise ajaga läbiti, kõik see oli hiljem korraldusmeeskonnale näha Endomondo rakenduses ja töölehel olevaid vastuseid aitas täita QR koodi peidetud tekst, mida mõnes punktis pidi lugema. Paraku selgus peagi pärast rajale asumist, et hommikul ülespandud rajamärgistused osutusid kellelegi vajalikumaks ja nii mõnigi punkt jäi lugemata, kuid sellele vaatamata oskasid orienteerujad leida loovaid lahendusi ja vastata küsimustele.

Kõik osalejad pidid kooli tagasi jõudma keskpäevaks. Ja tulemused olid erinevad, kes jõudis varem, kes täpselt ja kes hiljem. Oli meeskondi, kes läbisid kõik punktid, kes mitte, kes jõudis pool. Kuid kõik täitsid eesmärgi sel päeval- tutvusid Järve linnaosas paiknevate kohtadega, mis on ajalooliselt ja tänapäeval vajalikud ja olulised ning kõik klassid jäädvustasid klassipildi, kus on näha Kohtla-Järve linna aastapäevanumber 73. Samasuguse pildi tegid ka need klassid, kes viibisid samal päeval väljaspool Kohtla-Järve linna.

Millised olid koolipere tulemused, vaata Padleti seinalt. Eriti tähelepanuväärne on, et õpetajate meeskond suutis oma orienteerumismarsruudiga joonistada kaardile 73.

ainikki

Õhtul, alates kell 18.00 oodati aga rajale ka kogukonda, korraldusmeeskond oli valmis pannud uue rajamärgistuse ja kohale saabusidki orienteerujad, mis sest, et ainult kaks aga ikka oli tore rajale saata meie kooli vilistlane Ainikki Seppar koos kaaslasega.

Teeviit 73 korraldusmeeskond tänab:
kõiki osalejaid ja koolipere liikmeid, kes aitasid kaasa esimese Järve linnaosa orienteerumispäeva õnnestumisele
Kohtla-Järve Selveri meeskonda, kes sel päeval kandsid hoolt õpilaste veepudelite eest

Algus on tehtud!

Korraldusmeeskonna nimel
huvijuht
Vaili Viirlaid