Prindi

digikogemus

 
25. veebruaril kohtusid Järve Koolis Kohtla-Järve linna koolide õpetajad ja linna haridusametnikud. Järve Kooli juhtkond ja õpetajad tutvustasid viimasel neljal õppeaastal koolis toimunud projekte, teemanädalate lõiminguid, süstemaatilisi digikoolitusi, katusteemadega kolme aine digilõimingutunde, juba toimunud e-õppepäevade korraldust, informaatika - eesti keele, informaatika - loodusainete ning informaatika - ettevõtluse iganädalasi lõimingutunde erinevates kooliastmetes. Toimus viis teematuba, kus osalesid Maleva, Kesklinna, Ahtme , Slaavi põhikooli ja Kohtla-Järve Täiskasvanute gümnaasiumi õpetajad. Külalised tutvusid erinevate õpilugudega, Järve Kooli õpetajad jagasid põnevate ja mänguliste digikeskkondade kasutamise kogemust. 
padletist Kuvatõmmis padleti keskkonnast
 
Üheskoos tõdeti taas, et digikeskkonnad ja -pädevused aitavad muuta iga ainetunni mänguliseks. Koos kolleegidega mitmeid aineid lõimivad tunnid on ettevalmistustööde poolest küll töömahukad, kuid võimaldavad tuua praktilisi näiteid elust, suunata õpilasi ettevõtlikkusele ning iseseisvusele ja annavad hea baasi digioskuste osas nii õpilasele kui ka õpetajale. Järve Kooli õpetajate nelja õppeaasta õpilood ja nende väljatöötamise kogemused andsid praktilisi nippe ka teistele Kohtla-Järve linna koolide õpetajatele.
Noppeid külaliste tagasisidest: 
 
Hea kaasaegne ja oluline idee! 
Iga õpetaja saab oma tundides kasutada IKT-d! Oli väga huvitav! 
Lõimida annab kõike. 
Õpetajate süsteemne ja järjepidev koostöö on see, mis teeb digilõimingu kasulikuks ja toetavaks. Aitäh!!
 
Juhtkond tänab teematubades praktilisi kogemusi jaganud Järve Kooli õpetajaid:
Mai Teetlok, Andra Kronk Olguner, Kadre Maalma, Pille Burmeister, Koidu Raidma, Inna Tolsa, Kaire Jõe, Sirje Kivil, Krista Kask, Janika Kuus, Maie Jõemaa, Natalja Hramtsova, Ülle Piperal, Pille Ers.