ettevotlikkyla

11. novembril 2020 toimus meie koolis järjekordne e-õppe päev. Samal ajal kui lapsed kodudes ülesandeid täitsid, õppisid õpetajad ettevõtlust ja raha kasutamist ning kehastusid 6. klassi õpilasteks. Ettevõtliku Kooli programmi esindajad on läbi viinud koolitused, et Ida-Virumaa maakonna õpetajad ja õpilased oleksid võimelised juhendama Ettevõtlusküla poolt loodud ettevõtlusmänge. Meie koolist läbisid selle koolituse kaks õpetajat ja kolm õpilast. E-õppe päeval said nad olla juhendajad meie õpetajatele ja neile „Ettevõtlik kodanik“ mängu õpetada. Meile tulid appi ka toredad kolleegid naaberkoolidest ja Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. 

„Ettevõtlusküla on ettevõtlust, majandust ja rahatarkust õpetav rollimäng. Ettevõtlusküla koolitusmängud toimuvad tehislinnakus, kus on esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused. Mängijad jagatakse rollidesse ning neile antakse rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimisest. Iga mängu juhendavad koolitatud juhendajad, kes abistavad lapsi mängu ülesannete täitmisel ning viivad läbi mänguga seotud õppetegevusi.
 
Ettevõtlusküla koolitusmäng koondab endasse rõõmsa elamuse ning efektiivse õpikogemuse. Iga mäng on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega. Juhendaja roll on esitada mängijale suunavaid küsimusi, et mängijad enda ja meeskonna teadmisi kasutades jõuaksid seoste leidmiseni mängu ja päriselu vahel.“ (http://ettevotluskyla.ee/)
 
Mängu eesmärk on õpetada ettevõtlusterminoloogiat, harjutada matemaatikat ja suhtlemispädevust. Mängijad saavad olla nii ettevõtte juhid, töötajad kui ka ise kliendid teistes ettevõtetes, saab käia kaubamajas ja ilusalongis, vajadusel minna panka või meditsiiniasutusse. 
 
 7. ja 8. klassi õpilased David, Marie Lisette ning Iris olid nii julged, et võtsid vastu väljakutse juhendada õpetajaid. 
 
Marie Lisette Prits, 7. klass:
 
„Ise mängija olles oli alguses segadus ja kartus, et ma ei saa oma ülesannetega hakkama. Mängu jooksul kõik selgines ning huvitav oli seda mängida. Õppisin palju uut tulude ja kulude kohta, väike osa päriselust oli ka mängus ning seda sain kogeda.
Suur tahe oli õpetajatele kõik ette öelda ja teha, aga suutsin ennast vaos hoida. Kuna mul oli k selle mängu kogemus, siis teadsin,  kuidas ja mida teha tuleb. Tänase päeva jooksul sain aru, et õpetajad on palju kangekaelsemad kui õpilased. Nad seovad mängu palju päriseluga. Õpilased julgesid mõelda kastist välja ja teha vigu, kuid õpetajad jäid pigem sinna kasti sisse ja olid ettevaatlikud.“
 
Iris Nurgamaa jaoks olid märksõnadeks ettevõtlikkus, kastist välja mõtlemine ja loovus. 
 
Kui tema ise oli mängija, siis talle meeldis, et ei pidanud otseselt reegleid jälgima. Ta pidi olema hästi loov. Kui ta oli juhendajarollis, siis õpetajad olid väga kindla joone ajajad:  nagu asjad olid paika pandud, nii pidid ka jääma. Kõik pidi olema korras. Õpilased lasid ennast mängu jooksul rohkem vabaks: tegid teistele ettevõtetele reklaami, mõtlesid välja uusi teenuseid. Ta soovitab õpetajatel olla loovamad ja vähem reeglites kinni. Õpetajate ja õpilastega koos koolitust teha on hea, sest nii areneb koostöö.
 
Mäng oli vahva ja lõbus ning kõik osapooled said väärtuslikke kogemusi!
 
Triinu Teppe ja Vaili Viirlaid 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 77 külalist ja 0 liiget