CollageMaker 20219812535247

26. augustil alustasid Kohtla-Järve Järve Kooli 8. klassi õpilased pikka sõitu Räpinasse, kus ootasid neid ees Räpina Ühisgümnaasiumi 8. klassi noored. Projekt NoKo lõppvaatus sai alguse.

Mis on NoKo ? 
 
Programmi Noortekohtumised eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-19aastaste erineva emakeelega noorte omavaheliste (püsivate) kontaktide sõlmimist, teineteisemõistmist ja suhtlemisjulguse arengut (mitmekeelsus ja suhtluspädevus) ning luua tingimused noorte omaalgatuslikeks tegevusteks, mille kaudu arendada kodanikupädevust.
 
Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3–6 päeva) ja selle käigus noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.
 
Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuriga (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning üksteist paremini tundma ja mõistma õppida. (allikas https://entk.ee/toetused/noortekohtumised/)
 
Ettevalmistused selleks kohtumiseks algasid juba eelmise õppeaasta sügisel. Juunis plaanitud kohtumise asemel sõitsime nüüd, vahetult enne kooli algust Räpinasse – öeldakse,  kas nüüd või mitte kunagi, sest kuhu  maailm pöörab homme, seda me ei tea.
 
Kolm päeva möödusid kiirelt ja toimekalt. Räpina ja Järve Kooli noored sättisid ennast sisse  Räpina Ühisgümnaasiumi kahes klassis. Kohe alguses toimus tutvumine ja köögitoimkondadesse jagunemine. Kolmel päeval vastutas iga toidukorra eest üks meeskond. Samad meeskonnad käisid mööda Räpinat orienteerumas ja kohtumise lõpus panid pead kokku, et analüüsida, kuidas läks. Lisaks seiklesime mööda Põlvamaad ringi, külastasime Setode Talurahvamuuseumi ja Piusa koopaid. Uurisime, kuidas näeb välja Eesti-Vene piir kagu poolt vaadatuna,  ja saime katsuda, kas Lübnitsa kandis on Peipsi järve vesi sama temperatuuriga nagu Kauksis.
 
Peamine oli aga see, et noored suhtlesid. Võin julgelt öelda, et mõni päev jäi puudu, sest juba teise päeva lõpuks kostis Räpina kooli kolmanda korruse koridorist jutusumin ja noored olid omavahel segunenud ja enam polnud vahet, kas meie või nemad - olid lihtsalt noored omavahel.
 
Kõik osalejad tõdesid, et selliseid projekte on rohkem vaja. Noortel on vaja julgust suhelda, ise teha ja avastada, ise vastutada oma valikute eest ja ise oma soove täide viia, ise kontakte luua ja neid hoida, ise julgelt silmast silma suhelda ja öelda „Tere, siin olen mina!“
 
Aitäh noortele ja aitäh Räpina Ühisgümnaasiumile!
 
Kaia Talver

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 621 külalist ja 0 liiget