Prindi
allikad   18. septembril käisid 5.klassid KIK projekti "Teadlik laps Metsamõisas" toel Lääne-Virumaal ning osalesid huvitavas õppeprogrammis "Veetarga retk puhta vee tekkekohas".
Tutvusime Pandivere kõrgustikuga, keskendudes selle tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvusime piirkonna loodusega (nt vaatlesime karstivorme) ja ajalugu. Kujundasime hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandasime õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi. Eesmärk oli tõsta õppeprogrammist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest ning kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Saime ülevaate kivimite tekkimisest ning analüüsisime settekivimite kujunemist lubjakivi näitel. Olime lummatud allikate ilust.
KIK projektide pildid leiab galeriist.
 
Kokkuvõtte õppekäigust tegid 5.klasside õpilased koos projektijuhiga