Vaitlusturniir
14.-22. märtsil toimus meie koolis väitlusturniir. Turniir koosnes kahest eelvoorust ning finaalist.Žürii koosseisu kuulusid traditsiooniliselt meie ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetajad Kaire Jõe ja Pille Piik. Võistkondade koosseisud olid järgmised:
 
10. klass E1:
o Kirsika Eero
o Hardi Saatman
o Elizabeth Veri
 
10. klass E2:
o Artjom Esholts
o Marit-Jenna Seppar
o Anton Zahhartšenko
 
11. klass:
o Martin Aller
o Daniel Gortšinski
o Art Roland Toluk
 
12. klass:
o Kristjan Juuse
o David Juv Kogan
o Boriss Zahharov
 
Eelvooru teema oli „Eesti 100 vs Eesti 27.“ Jaatav meeskond pidi toetama argumenti, et Eesti Vabariik on 100 aastat vana, ning eitav meeskond pidi jääma seisukohale, et Eesti Vabariik on 27 aastat vana. Eelvooru tulemusena võitis 10. klasside omavahelises väitluses jaatav meeskond – 10. klass E1. 11. ning 12. klassi kohtumine pani žurii väga raskesse olukorda, kuna mõlema võistkonna argumendid ja faktid olid väga õigesti valitud ning konkreetsed. Žürii otsusega pääses finaali  11. klassi meeskond. Tulemus oli väga ootamatu, kuna eitamine antud teema raames oli märgatavalt raskem ning vajas tõsist ettevalmistust.
vaitlusturniir1
 
 22. märtsil toimunud finaali teemaks oli „Tasuta kõrgharidus: poolt või vastu.“ Loosimise tulemusena osutus jaatavaks ehk tasuta kõrgharidust toetavaks võistkonnaks 10.klassi E1 võistkond. Nende vastu oponeerisid 11. klassi väitlejad, kelle ülesandeks oli argumenteerida tasulise kõrghariduse poolt. Finaal oli väga pingeline, kuna mõlemad võistkonnad olid hästi ette valmistunud. Publik elas aktiivselt kaasa endale meelepärasemale võistkonnale. Nende aplausid andsid rohkem julgust ning kindlust  argumenteerimisel. Pärast  kokkuvõtete sõnastamist mõlema võistkonna poolt võttis žürii  pausi, et valida välja võitja. Mõlemad võistkonnad  mainisid pausi ajal toimunud küsitluses, et nemad on valmis leppima mistahes kohaga, kuna vaatamata saadud kohale oli tehtud põhjalik töö, kõik argumendid olid hästi kasutatud ning publik jäi väitlusega väga rahule.  Publiku seast kõlas ettepanek kuulutada välja viik. 
Seejärel võttis sõna  žürii, et teha kokkuvõte. Otsus oli konkreetne: mõlemad võistkonnad olid tipptasemel, kuid kumbki  ei suutnud saavutada märgatavat edu vastase ees. Kuulutati välja viik ning 10. klass E1 ning 11. klass jagasid I ja II kohta.
Osalemine väitlusturniiril arendas minu info kogumise, töötlemise ning esitamise oskusi, arenes ka debateerimise oskus. Minu arvates meeldis turniir kõigile: nii publikule kui ka väitlejatele. Žürii tegi väga hea teemade valiku, kuna argumendid nende toetuseks vajasid usinat ettevalmistust.
 
Daniel Gortšinski, 11. klassi väitleja
 

Leia meid

Meil on lehel 298 külalist ja 0 liiget