meeskond

 

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ poolt toetatud Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi projekti „Meeskonnas tegijaks!“ koolimeeskondade õpiüritus, mille raames toimus kooli meeskonnale koolitus-treening, õppevisiidid Konguta Kooli, Väätsa Põhikooli ja Pärnu Vabakooli, mis on erakool ning Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli. Koole oli külastada väga huvitav, kõik koolid olid hästi erinevad, igal osalejal oli võimalus võtta endaga kaasa huvitavaid ideid ja kogemusi.

 Meeskonnatöö koolitus-treening (26. ja 27.02.18). Koolitusel osalesid õpetajatele lisaks ka tugipersonal ja töötajad. Koolituse valikul oli soov, et töötajad käiks rohkem ühte jalga, et tehtaks omavahel veelgi rohkem koostööd. Et suhted oleksid sõbralikud ja pingeid oleks vähem. Et inimesed tunneks, et me oleme üks meeskond, olenemata sellest, mis tööd keegi teeb. Koolituspäeva eesmärk oli suurendada omavahelist koostööd ja meeskonnatunnet. Koolituspäev andis hea panuse nii iseenda kui kolleegide paremaks tundmaõppimiseks, inimeste erinevuste aktsepteerimiseks ja omavahelise meeskonnatunde loomiseks-kinnistamiseks.  Lisaks saadi praktilisi tööriistu igapäevaseks tööks iseendaga (elujõupaakide juhtimine) ja meeskonnas (DISC). Igaühest endist oleneb nende kasutuselevõtt.

Konguta Kool (01.03.18) Keskpunktiks on laps ja kõike koolis tehtavat võib iseloomustada lapsekesksusega. Kool väärtustab last, tema arengut ja püüdleb tulevikus edukalt toimetuleva kodaniku kasvatamise poole. Edu aluseks on edu ja pedagoogiline kontseptsioon lähtub ideest: kõigele, mida laps vajab tulevikus, tuleb täna panna alus meil, tihedas koostöös perekonna ja kogukonnaga. 

Väätsa Põhikool (20.04.18) Väätsa Põhikool on inspireeriva õhkkonnaga kogukonna kool, kus inimesed tahavad ja oskavad omandada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Väätsa Põhikool on tuntud oma rahvusvahelise koostöö, infotehnoloogia aktiivse kasutuse ja taastuvenergia käsitlemise poolest.

Pärnu Vabakool (erakool) (25.04.18) Vabakooli põhieesmärk on eluterve, vastutustundlik ja õnnelik inimene, kes väärtustab iseennast ja osaleb aktiivselt erinevates inimkooslustes; toetab oma teadmiste, oskuste ja tegudega klassi, kooli, linna, Eesti ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkuloovat arengut. Kool toetub Eesti kooli traditsioonidele, Johannes Käisi ning  taanlaste N.F.S Grundtvigi ja C.M. Koldi vaadetele: • Lapsi õpetatakse vastavalt nende annetele, vajadustele ja võimetele • Oluline on vaba ja teotahtelise isiksuse kasvatamine läbi õpetaja isiksuse • Arendatakse iga õppija leidlikkust, algatust, huvi ja iseseisvust  

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (26.04.18) Eesmärgiks on kõigile õpilastele võrdsete võimaluste tagamine õppe- ja kasvatustööks. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust, kohanemisvõimet ja ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse rakendamine loomaks valikuvõimalused võimetekohaseks edasiõppimiseks ja edukaks toimetulekuks ühiskonnas.

Vaata pilte:  

Projekti elluviimist toetasid:

logoprojekti

Arendusjuht

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 237 külalist ja 0 liiget