kik matk

5. klasside õpilased läbisid Iisaku looduskeskuses KIKi projekti „Lapsed looduses“ raames õppeprogrammi „Elu soos“.

Programmis tutvusid õpilased soo kui elukeskkonnaga ja õppisid tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardas õpilaste silmaringi, arendas taju ja oskust märgata sookoosluste eripära. Tutvuti soode kasutusvõimalustega ning hoidmise vajalikkusega. Aktiivtegevuste läbi uuriti soo ja sootaimede iseärasusi. Vaatluste ja sealsete arutelude põhjal mõistsid õpilased soode kujunemise lugu ning said teadmisi erinevatest soode arenguetappidest.

Andra Kronk Olguner,

Järve kooli arendusjuht

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 61 külalist ja 0 liiget