viis1

21.-25. novembrini oli meie koolis viisakusenädal. Arutasime koos klassikaaslastega, kuidas viisakalt käituda ning mida tähendavad kooli viisakus- ja käitumisreeglid.

Esimeses klassitunnis vestlesime ja arutasime, mis on viisakas, käitumine ja teistega arvestamine. Jõudsime järeldusele, et viisakas ja hooliv käitumine algab lihtsatest asjadest nagu üksteise teretamine, kaasõpilastega arvestamine ja igaühe aitamine. 
Moodustasime kolm töörühma ja hakkasime plakateid tegema. Rühmatööde tulemusena valmistasime teemakohased plakatid. Iga rühm esitles oma  tööd.
Teises klassitunnis osales KiVa koordinaator. Ühise arutluse ja vestluse käigus saime teada, sõna etikett ja sallivus tähendusest. Saime teada, millised on tervitussõnad, tänusõnad, palvesõnad ja vabandussõnad Samas õppisime juurde uusi  sõnu ja väljendeid.
Valmis ühine klassi meelespea viisakus- ja käitumisreeglitest.
Lõpuks pildistasime ühistööna valminud plakateid. 
Tänu ühisele ja koostöisele tegutsemisele tuletasime meelde, mis on viisakas käitumine ja teistega arvestamine - kodus, koolis väljaspool kooli. 
Koos  tegutsedes saime uusi teadmisi ning kinnitust, et viisakas olla meie Kohtla-Järve kooli õpilasel on pop.
 
 
4.B klassi õpilased

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 97 külalist ja 0 liiget