oe
 
Koolielu edendamine sõltub koolipere omavahelisest koostööst. Käesoleva õppeaasta esimene poolaasta on olnud õpilaskeskselt põnev, positiivselt pingeline ja tulemusterikas. Positiivse tulemi saavutamiseks on suure panuse andnud Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilasesinduse  ja kooli aktiivsete õpilaste tegutsemistahe ning julgus ennast proovile panna meeskonnatöös erinevate sündmuste korraldamisel. Õpilasesinduse president Diana Drobot võrdleb õpilasesinduse tegevust huviringiga, mis pakub akadeemilisse kooliellu põnevat kontrasti ürituste korraldamise ja läbiviimise näol.
2017/18 õppeaasta ÕE juhatuse liikmed Diana Drobot, Kerttu Teppe ja Lisette Liise Lilleorg vastasid Järve Cooli küsimustele, andes ülevaate ÕE tööst, saavutustest ja tulevikuplaanidest
 
• Kuidas on toimetanud käesoleva õppeaasta õpilasesindus?
2017/18 aasta õpilasesindus on toimetanud jällegi omamoodi - õpilasesinduse koostöö ja sellest tulenevad tulemused on oluliselt muutunud viimase paari õppeaasta vältel. Õpilasesinduse liikmete vahel taastuvad vanasti märgatud head suhted ja solidaarsus – koostöö on mõnus ja produktiivne. Noortes on potentsiaali ning nad on aina julgemad seda näitama. ÕE on väga aktiivne, sõbralik ja lennukate ideedega seltskond, kes ei lase ennast morjendada väikestest takistustest. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab! :)
• Mida põnevat olete korda saatnud koolis ja mida väljaspool kooli?
Igapäevaselt on ÕE ülesanne olla infovahendaja nii koolimaja seinte vahel kui ka väljaspool.  Koostöös kooli juhtkonnaga edastame infot ja avaldame arvamust koolielu puudutavate küsimuste osas. Hea meel on tõdeda, et meiepoolseid ettepanekuid aktsepteeritakse. Meie soov on, et iga klassi ÕE liige oleks nö klassijuhataja parem käsi, kes vahendab infot nii sündmuste kui ka õppetööd käsitlevate küsimuste korral oma klassile. Lisaks infovahendusele korraldame oma kodukoolis väga erinevaid sündmusi: eneseväljendust pakkuvaid kontserte, „tuluõhtuid“, teemapidusid, laatasid, flashmob-e, ühiseid tegevusi vahetunnis ning kaunistame tähtpäevadel koolimaja, et meil oleks siin hea olla. On tore, et huvi ÕE poolt korraldatavate sündmuste vastu on suurenenud, nii korraldajate kui ka osalejate arv on tõusnud, eriti on seda märgata novembris ja veebruaris kui lisaks teemakohasele sündmusele toimuvad ka teemakohased filmiõhtud. 
Kooli ÕE liikmed osalevad tihti nii piirkondlikel kui ka vabariiklikel õpilassündmustel („Osaluskohvik“, „EÕEL üldkoosolekud“ ja muud koolitused) ja on aktiivsed projektides osalejad, olles nii meeskondade juhid projektis Üks päev ettevõtjana  või projektijuhid projektis Lõbus vahetund .
Meie tegemisi on märgatud. ÕE ulatab rõõmuga abikäe linnasiseste kultuurisündmuste läbiviimisel ning  meil on kujunenud tihe koostöö Kohtla-Järve Kultuurikeskusega. Hea meel on, et kooli juhtkond usaldab meile ka juba vastutusrikkamaid ülesandeid. Meie meeskonna tugevus ja tegutsemistahe pandi proovile käesoleva õppeaasta I poolel, kui meile anti võimalus korraldada koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega Rahvusvahelise teatrikonverentsi raames „Draama ühendab inimesi“noortekonverents Järve Gümnaasiumis. Ja me saime hakkama!!! Lisaks vajati meie ÕE liikmete abi korraldusmeeskonnas kõik kolm päeva ja siin panime mängu juba kõik oma ÕE valdkonna tiimiliikmete anded ja tahte. Arvame, et kes osales, see sai suurepärase kogemuse, kus suhtluskeeleks oli valdavalt inglise keel. 
• Miks on hea olla õpilasesinduse liige?
Aktivist olla on alati suur voorus. Lakkamatu võimalus eneseväljendamiseks ja –arendamiseks. Õpilasesinduse liikmetel on palju privileege – projektides osalemise volitus kuulub eelkõige ÕE aktivistidele; osavõtt koolielu edendamises, tunnustus koolipere poolt. Õpilasesindust võib pidada koolitöö väliseks koolisiseseks huviringiks, mis käsitleb kõiki valdkondi juhtimisest kunstini. Huviringina pakume õpilastele ruumi enese avastamiseks, mil leides oma tugevaid külgi, saame lihvida ka nõrgemaid. Meeskonnatöö, koostöö, ettevõtlus, loovus.. kõik on võimalik!  
Lisaks on Sul ÕE liikmena võimalus osaleda erinevatel sündmustel ka väljaspool kooli, nii näiteks on meie õpilased osalenud sel õppeaastal ülemaakondlikul koolituspäeval ja osaluskohvikus.
 
Maribel Metsik koos oma kolleegidega ÕE kirjutab,
19.oktoobril toimus  Toila SPA Hotellis Ida-Virumaa Noortekogu poolt korraldatud ülemaakondlik koolituspäev "Meie teguderohke tulevik algab täna!"
Saime teada, miks on oluline oma vigadest õppida:  GoWorkABit-i tegevjuht Kristjan Vanaselja tutvustas enda ettevõtet, mis pakub noortele lühiajalist tööd just selleks ajaks ja kohaks, mis neile sobib. Hiljemalt rääkis ta ka veel oma vigadest ja kuidas ta nendest õppust võttis ja tema soovitused noortele olid näiteks: "Enne mingi asja alustamist, pead olema veendunud, et see on vajalik."; "Tegevused, mida te alustate, tuleb viia korralikult ja konkreetselt lõpuni" ja "Kaasake inimesi, kes usuvad sellesse ettevõtlusesse nagu teiegi."
Motivatsioonikoolitusel rääkis Aiki Pärle iseendast, kus ta töötanud on, miks just seal ja, kuidas ta sinna tööle sai. Siis rääkis ta veel haridusest ja, et koolitarkus ning õppimine on oluline, kuid erinev päriselust. Peamine on see, et Sul on kindlus selles, mida tulevikus teha tahad. Elus tuleb mõnikord ette asju, mida Sa tõesti teha ei taha, kuid selle peab üle elama ja ära tegema. Ta jagas veel nõuandeid, kuidas olla motiveeritud ja motivatsiooni eneses leida. 
Kahetunnine koolitus möödus kiiresti, peale lõunasööki võeti päev kokku tunnustussündmusega. Ja sellega oli meie meeldiv koolituspäev läbi.
Põneval koolituspäeval osalesid veel: Anita Nõmmiste, Airi Illopmägi, Johanna Mai Puss, Gertrud Rande, Edana Kännu
Suur tänu lapsevanemad Aive Metsik ja Mart Puss, et meile transpordi tagasite. 
 
Meie käesoleva õppeaasta õpilasesinduse asepresident Lisette Liise Lilleorg osales juba teist aastat järjest Eesti Õpilasesinduse Liidu XXXVII üldkoosolekul ja kirjutab järgmist: 
20 – 22 oktoober toimus Viljandi Jakobsoni koolis kolmepäevane Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) XXXVII üldkoosolek. 
Esimesel päeval saabuti kohale, seati end tudulatesse sisse ja tutvuti kaaslastega. Õhtul toimusid erinevad FUN töötoad, kus igaüks sai valida endale meelepärase tegevuse. Mina valisin töötoa, kus tutvustati ning räägiti noorte- ja kodanikuühiskonna organisatsioonist Seiklejate vennaskond. Õhtuprogrammis ootasid meid ees võistkondlikud mängud, kus tiimitöö aitas meil oma tudulakaaslastega paremini sõbruneda.
Teisel päeval algasid ametlikud osad, kus tehti kokkuvõte 2017.a tegevustest, tutvustati ja kinnitati 2018.a tegevuskava ja juhatuse koosseis. Enne ametlikku osa jagab Liikmete valdkond mandaate, kuna sellest õppeaastast olen ka mina EÕELi Liikmete valdkonna liige, osalesin minagi mandaatide jagamisel. Ametlike osade vahepeal tehti ergutavaid mänge ja snäkipause, et keegi öise napi uneaja tõttu tukkuma ei jääks.  Õhtuprogrammiks oli pidulik teemapidu Must&Valge, kus kavas oli erinevaid esinejaid, lõbusaid mänge ja muidugi tantsu hommikuni.
Kolmandal päeval oli kõige tähtsama ametliku osa arutelu: Eelarve 2018. Peale töist hommikut oli pidulik lõpetamine, kus tänati kõiki ürituse korraldamisele kaasa aidanuid, lauldi EÕELi laulu ja tehti mälestuseks ühispilti.
Mulle meeldib selle ürituse positiivsus, kõik osalejad ja korraldajad on nii rõõmsad ja vahetud. Sain tuttavaks paljude uute noortega ning näha vanu tuttavaid, kellega olen kohtunud eelmistel üritustel. 
Kindlasti soovin ka järgmistest üldkoosolekutest osa võtta, kuid siis juba volitajana, et anda ka teistel meie kooli noortel võimalus osaleda. 
Tänan koolijuhtkonda, kes toetas minu osalemist üldkoosolekul.
 
Siim Pärss annab aga ülevaate 2. novembril Voka rahvamajas toimunud üritusest nimega “Osaluskohvik”, mis oli mõeldud koolinoortele, kes sooviks kuidagi Eesti ellu muutusi ja arenguid tuua. 
Vaatluse alla võeti viis erinevat teemalauda. Laudadel olid ka lauajuhid, kes esitasid suunavaid küsimusi. Kokku oli kaks pooleteist tunnist ringi. Keegi ei olnud sunnitud paigal püsima: kui teema pinget ei pakkunud, võisid lauda vahetada. Samuti võis vahele segada ega pidanud kätt tõstma.
"Uue sajandi noored": arutlesime selle sajandi töökohtadest ja selles üle, millised vanemad oleksime ja mis vanuses tahaksime olla lapsevanemad, samuti ideaalsest palganumbrist ja töökohast.
"Guugelda, enne kui postitad": rääkisime küberkiusamisest ning sellest, kuidas seda vältida. Lõpuks läks jutt politsei tööle, milles saime teada, kuidas nad töötavad.
"Tööta, et õppida, mitte teenida": rääkisime, et noorena tasuks teha tööd selleks, et saada kogemusi, mitte selle pealt teenida. Soovitati tegeleda sellega, mille järele hing ihkab.
“Noorte hääl uues volikogus”: arutlesime, mis on Ida-Virumaa nõrkusteks. Läbivalt käis läbi see, et siin on suur tööpuudus, aga samas ka, et inimesed ei viitsi tööle minna. Toodi välja oma kodulinna/-küla tugevused ja nõrkused. Selle teema suurimaks probleemiks oli autoteede kvaliteet.
“KOV 2017”: arutlesime, kas oli hea mõte lasta 16- ja 17-aastastel valida. Nuputasime välja, et noored, kellel oli valimisõigus, kasutasid seda, kui teadsid, keda valida tahavad. 
 
Osaluskohvikus osalesid veel: Lotte Teppe, Lisette Liise Lilleorg, Siim Pärss, Karel-Jan Bogens, Alex Ott, Kristjan Kiiver
Suur tänu lapsevanemad Diana Bogens ja Üllar Lilleoru, et meile transpordi tagasite.
 
• Mida põnevat veel ees on käesoleva õppeaasta II poolaastal?
II poolaastat alustame värskete ja puhanutena. Plaanis on sõbrapäeva tähistamine, vaba lava, stiilipäevad ning lisaks muude ideede täideviimisele ja projektidele ka MOEDEMM 2018! 
 
• Mida tahad soovida/soovitada meie kooli õpilastele?
Õpilasesinduse astumine ei ole vaevaks, vaid toob pigem positiivseid emotsioone, loob uusi suhteid ja võimalusi igale liikmele. Isegi õpilased, kes ei tunne end just kõige teravama pliiatsina koolitöö raamides on oodatud raamidest välja astuma õpilasesinduse töökeskkonnas. Kool ei ole üks suur hirmufaktor, vaid õpilaste teine kodu. Olgem eeskujuks ning aktiivsemad! Ainus võimalus koolielu paremaks muutmiseks, on selle korraldamisest ise osa võtta. Tule, loo ning edenda oma kodukooli!  
PS! Ja kui Sul on ettepanekuid, kuidas saaksid just Sina koolielu põnevamaks teha, siis võid kirjutada See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
 
Hea õpilasesinduse liige, aktiivgrupis olev või muidu aktiivne õpilane!
Aitäh, et oled tegutsenud nii aktiivselt ja soovid õppida enda saadud kogemustest!
Suur tänu ÕE juhatusele, kes oma sihikindlusega on innustanud noori julgemalt tegutsema ja oma võimeid proovile panema multifunktsionaalses huviringis - ÕPILASESINDUSES!
 
Intervjuu ÕE juhatuse liikmetega teostas
Vaili Viirlaid
huvijuht

Leia meid

Meil on lehel 67 külalist ja 0 liiget