Video konkur MTÜ Eesti Roheline Liikumine korraldab videokonkurssi noortele, kuhu oodatakse lühivideosid, mis pakuvad lahendusi  keskkonnateemaliste probleemide kitsaskohtadele avalikel üritustel. Osaleda saavad kõik kuni 30-aastased noored nii üksi kui meeskonnana.
Avalik üritus - igasugune avalikus sise- või väliruumis toimuv kõigile soovijatele avatud üritus: kooli jõulupidu, kadri-ja mardipäeva ettevõtmised, uue aasta vastuvõtmine Raekoja platsil, kontsert, etendus, festival, laat, spordivõistlus, tantsupidu, näitus vms.
 Mida videote sisult ootame? Selgituseks koostasime nimekirja (vaata allpool), kus on kirjas erinevad teemakohased ideed - valida võib nende seast arendades ise mõnda oma nägemuse kohaselt või mõelda välja täiesti uus teema. Lisaks reaalsest elust filmitud kaadritele on oodatud ka animatsioonid või lavastatud filmid. Peamine on video sisu haakumine keskkonna ja avalike üritustega. Video pikkuseks on kuni 5 minutit. Loodetavasti on see jõukohane kõigile vanuseastmetele.
 Õigele konkursile kohaselt on meil erinevaid väärikaid auhindu: pääsmed Viljandi pärimusmuusika festivalile ning Positivus festivalile Lätis (võitja+sõber). Lisaks erinevad loosiauhinnad. Lõpptulemusena on võitjad kõik.
 Pakutava teema lahendamine annab võimaluse koolide ainekavades olevate keskkonda säästvate teemade käsitlemiseks, õpilaste tähelepanu juhtimiseks selle valdkonna kitsaskohtadele ja ka oma oskuste realiseerimiseks.

 

 
 
 
Teemad
 
NB! Kõigi teemade puhul silmas pidada, et need sisaldaks keskkondlikku seost 
avalike üritustega. Videolõigud võivad olla nii filmitud kui ka animeeritud.
• 100% täiuslikku avalikku üritust pole olemas - aga kui oleks, milline see 
oleks?
• Sina ja su taastäidetav veepudel/ratas/termos/spork käimas avalikult 
ürituselt avalikule üritusele.
• Festivalil prügikastis on peamiseks jäätmeks ühekordne tops - milline on 
ühekordse topsi eluring selle tootmisest selle hävimiseni?
• Filmi oma pere keskkonnasõbralikult korraldatud jõulu- või uusaastapidu, 
sünnipäeva vms - mida võiks sealt avalikule üritusele üle kanda?
• Milline oleks ühe keskkonnateadliku avalikul üritusel osaleja päev?
• Intervjuud avalikul üritusel osalejatega/korraldajatega.
• Kui keskkonnasõbralik üritus oleks loom, siis milline, missuguste 
harjumustega ja miks?
• Kuidas saab üks positiivne muutus alguse, mida selleks tarvis on?
• Mis erinevused on keskkonnasõbralikul üritusel ja mittekeskkonnasõbralikul 
üritusel?
• Milline näeb festival välja mõne putuka, nt mesilase pilgu läbi, kes 
festivaliplatsil ringi lendab (mida näeb)?
• Tantsuline lähenemine: kaunis „Luikede järv“ kesk festivalijärgset 
„väsinud“ peoplatsi/raekoja platsil pärast uusaastapidustusi vm.
• Muusikaline lähenemine: muusika tegemine vahenditega, mis leiduvad 
avalikul üritusel (prügikastide kaaned, prügikotid, ühekordsed nõud, 
pudelid, jm).
• Muusikavideo: (tuntud) laul (uute) keskkonnateemaliste sõnadega.
• Keemilised katsed: Avalikel üritusel on olulisel kohal ka CO2 saaste – mis 
juhtub, kui süsihappegaasi saab liiga palju, kuidas see inimestele mõjub?
• Õppevideo: kuidas korraldada keskkonnasõbralikku üritust?
• Oma sõprade/klassikaaslaste/õpetajate/pereliikmete küsitlemine teemal: 
Miks on vaja keskkonda hoida?
• Must-valge tummfilm naljakast juhtumisest avalikul üritusel.
• Võtta inspiratsiooni tsitaatidest, kõnekäändudest, vanasõnadest: Mida 
külvad, seda lõikad/ Pärast mind tulgu või veeuputus/ …
• Eesti otsib keskkondlikku superkangelast!
• Kui liigud mõnel üritusel ringi, siis mis silma jääb - kas ja kuidas on 
korraldatud jäätmetete sorteerimine? Kas mõnel toitlustajal vms on leidlik 
lahendus, kuidas ressursse kokku hoida? Kas ja kuidas on korralda

Leia meid

Meil on lehel 50 külalist ja 0 liiget