Digioskuste arendamine Helsingis

8. mail suundusin Erasmus+ projekti „Digioskuste arendamine klassiruumis“ raames koolitusele Helsingis.

Kursuse eesmärgid olid:
– omandada oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud e-õppe platvormide loomiseks ja kasutamiseks.
– omandada kaugõppetehnikate oskusi ja olla tuttav võrguprogrammidega nagu Microsoft Teams, Zoom ja Google Classroom.
– luua kasutusvalmis materjale, saada praktilisi ideid ja tutvuda jooksvate veebirakendustega, et toetada kooli või organisatsiooni arengut digivaldkonnas.
– arendada isiklikke ja ametialaseid pädevusi.
– tutvuda Soome haridussüsteemiga.
 
Kõik püstitatud eesmärgid kattusid ka minu soovide ja ootustega.
Programmis osales 7 õpetajat  4-st erinevast riigist. Kõik osalejad tutvustasid oma kooli ning koolis kasutusel olevaid digivahendeid ja keskkondi. Omavaheliste mõtete vahetamine oli koolituse üks väärtuslikumaid osasid. 
Esimesel päeval tutvustati meile Soome haridussüsteemi. Soome õpilased veedavad võrreldes teiste arenenud riikide kooliõpilastega kõige vähem aega klassiruumis ning väga palju praktiseeritakse õuesõpet. Õpilased veedavad pea kõik vahetunnid aastaajast olenemata õues. Lapsed peavad ka ise oma õppeedukust hindama ja vastavalt tehtud hinnangule oma tegevust suunama. Soome paistis ka silma selle poolest, et õpetajakutse on seal kõrges hinnas.
 
 Ülejäänud kursuse päevad sisaldasid teooriat, uute digikeskondade uurimist, arutelusid ja meeskonnatööd ning kogemuste vahetamist kursusel osalejatega.
Kursuselt sain eelkõige uusi tutvusi võimalikeks tuleviku eTwinningu ja Erasmus+ koostöö projektideks ning arusaama, et oleme digivaldkonnas hästi hakkama saanud. 
 
Andra Kronk Olguner,
inglise keele õpetaja