Erasmus+: Uue ajastu haridusruumide kujundamine

4.-9. märtsini avanes meil võimalus osaleda Erasmus+ projekti raames toimunud kursusel Barcelonas, mis keskendus 21. sajandi õpiruumi disainile. See kogemus pakkus meile võimalust heita pilk sellele, kuidas haridusruume ümber kujundades saab toetada õppijate autonoomiat, koostööoskusi ning õppimist erinevates keskkondades.
Kursusel tutvustati meile paindlike õpikeskkondade kontseptsioone, uue ajastu õpikeskkondade mudeleid, transformeeruvat mööblit ja ruumiliste tingimuste projekteerimist. See kõik on suunatud mugavama ja toetavama õppekeskkonna loomisele. Barcelona oma ainulaadse arhitektuuri ja Antoni Gaudí loomingu näitel pakkus suurepärast tausta aruteludeks ruumi kasutamise ja disaini mõju üle õppeprotsessis.

Rahvusvaheline suhtlus ja võrgustike loomine oli samuti kursuse keskmes. Kohtusime ja vahetasime mõtteid kolleegidega Horvaatiast, Rumeeniast ja Belgiast, jagades üksteisega haridussüsteemi, õpetamismeetodite ja kultuurilist eripära. Inspireerivaks osutusid mõttevahetused Belgia osalejatega, kes olid koolide arhitektid. Nende professionaalne vaatenurk ja kogemused haridusruumide kavandamisel rikastasid meie arutelusid märkimisväärselt. Arhitektide nägemus ruumi funktsionaalsusest, dünaamikast ning õpikeskkondadele esitatavatest nõuetest avardas meie arusaamu ja pakkus väärtuslikke ideid, kuidas õpikeskkondi paremini kujundada.

Olime  sunnitud mõtisklema, kuidas haridus peaks liikuma eemale õpetajakesksest mudelist, liikudes suunas, mis toetab õpilaste iseseisvust ja keskendub individuaalsetele vajadustele. Mitmed arutelud keskendusid sellele, kuidas maksimaalselt ära kasutada olemasolevaid ressursse ja luua unistuste õpikeskkondi.

 

 

Roheliste alade kaasamise tähtsus õpikeskkonnas oli samuti keskne teema, mis tõi esile, kuidas looduslikud elemendid võivad suurendada õppijate heaolu ja soodustada kogukonnatunnet. Barcelona Ülikooli külastus näitas, kuidas rohelised alad on integreeritud akadeemilisse keskkonda, rõhutades nende olulisust mitte ainult esteetiliselt, vaid ka õppimise ja sotsiaalse suhtluse edendamisel.

Piltidel on Barcelona ülikool

 

Hariduse tulevik on tihedalt seotud 21. sajandi oskuste arendamisega hoolikalt kujundatud õpiruumide kaudu. Haridusruumide innovatiivne kujundamine ei ole pelgalt esteetiline ülesanne, vaid oluline samm õppijate potentsiaali maksimaalseks avamiseks.

Andra Kronk Olguner ja Natalja Hramtsova