Europassi õpetajaakadeemia 7Cs kursus 13.–18. novembril Budapestis

Europass on suurim kvaliteetsete õpetajakoolituskursuste pakkujate võrgustik Euroopas, mis korraldab aastas üle 250 kursuse, millel osaleb rohkem kui 12 000 huvilist. Tänu Europassi praktilistele kursustele ja erinevate riikide tugevale koostööle saavad siit alguse paljud uued projektid ja elukestvad sõprussuhted.

13.–18. novembril Ungari pealinnas Budapestis 7Cs kursusel osalesid õpetajad viiest erinevast riigist: Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast ja Küproselt. Kursusel osalejatena saame kinnitada, et eri rahvuste ja kultuuride vaheline aktiivne suhtlus, kontaktide jagamine ja kultuuritundlikkuse arendamine toimis suurepäraselt. Meie koolitus toimus linna keskuses asuvas koolimajas, mis oli ajalooline nagu enamus keskuses asuvaid hooneid. Kohapeal võõrustas meid mentor Monika, kes oli rahvuselt ungarlanna, aga pikalt elanud ja karjääri teinud Ameerikas. Õppetöö toimus kindla päevakava alusel ja kõik päevad olid sisutihedad ning mitmekesised.

Kursuse peamine eesmärk oli osaleda praktilistes tegevustes ja aruteludes ning   kogemusvahetuse kaudu jõuda mõistmisele, kuidas aidata õpilastel omandada 21. sajandil edukust tagavaid põhioskusi. Selleks et tulevikus ühiskonnas õnnelikult elada ja edukalt töötada on tänastel noortel inimestel lisaks akadeemilistele teadmistele vaja omandada mitmesuguseid muid oskusi (pehmeid oskusi). Ekspertide poolt on juba pikemat aega soovitatud 21. sajandi haridussüsteemides lisaks traditsioonilistele teadmistepõhistele õppekavadele kaasata kompetentsipõhise hariduse põhimõtteid. See tähendab, et traditsioonilisest õppemudelist, kus keskenduti peamiselt faktidele ja andmetele ning teadmised kanti üle õpetajalt õpilasele, liigutakse nüüd suunas, kus tähtis on õpilase osalus ja aktiivne tegevus.

Ungaris toimunud kursusel jagati teadmisi, kuidas süstematiseerida, mõista ja rakendada hariduses kõiki  seitset olulist väärtust ehk 7Cs (Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration, Cross-cultural Understanding, Career and Life Skills, Computing and Digital Literacy). Kursuse läbimine aitas osalejatel:

  • uurida sellel sajandil vajalike töökohtade ja oskuste maastikku
  • mõista muutuste vajalikkust hariduses
  • edendada oma õpilastes loomingulisi mõtteviis
  • panna oma õpilased tõhusamalt suhtlem
  • rakendada tõhusaid koostööpõhise õppe strateegiaid klassiruumis
  • edendada kultuuridevahelist mõistmist
  • avastada, kuidas tutvustada andmetöötlust ja digitaalset kirjaoskust
  • arutleda karjääri- ja eluoskuste üle
  • omandada süstemaatiline arusaam 7C-dest 21. sajandi hariduse jaoks
  • omandada professionaalsust integreerida 7C-d õpetamisse ja õppimisse

 

Kahel korral nädalas oli võimalik liituda linnaekskursioonidega, kus giid tutvustas kohalikku elu ja  põhilisi vaatamisväärsusi. Budapest on kuulus oma termaalspaade poolest, see kultuur pärineb juba Rooma Impeeriumi aegadest, mida nähtavasti on hoitud au sees tänase päevani. Budapest asub Doonau jõe kaldal, selles linnas on palju ajaloolisi hooneid ja vaatamisväärsusi: Ungari Parlamendihoone, Kalamehe bastion, Kangelaste väljak, Vajdahunyad Loss, Püha Stefani basiilika, Buda Loss, Széchenyi termiline spaa, Keskturu hall, Gellerti mägi ja Citadella, Terrori Maja muuseum, Dohány tänava sünagoog jpt.

Kursusel osalejatena peame suurimaks väärtuseks kogemusvahetust, erinevate meetodite rakendamist klassiruumis, meeskonna ja grupitöö toimimise tehnikaid, kultuuritundlikkuse arendamist ning samuti keelepraktikat. Multikultuurses keskkonnas praktiseerinutena mõistame, et loovuse arendamiseks tuleb olla avatud uuendustele, olla paindlik ja mitte tunda hirmu veel teadmata asjade ees.

“Haridus ei ole ainult paljude faktide õppimine, vaid mõistuse treenimine mõtlema,” on öelnud Albert Einstein.

Olgem kultuuritundlikud, uutele teadmistele avatud ja rõõmsad!

Piret Uus  ja Jekaterina Mint