Tänu kultuurilembelistele õpetajatele oli isetegevus koolis elav. Kaks korda aastas oli suur pidu, mida peeti 1924. aastal valminud rahvamajas.

Talvel oli jõulupuu ja ettekanded, kevadel kevadpidu. Kevadpeoks joonistasid õpilased peokavasid, millest ilusamad läksid müüki. Peokavade ja piletite müügist saadud raha jäi koolile. Arvatavasti selle rahaga toetati VI klassi lõpetajate ekskursiooni Lõuna-Eestisse ja Tartu. (Asta Sepp-Blauberg)

1925. aastal loodi õpetaja Ada Puurmanni juhtimisel 5.-6. klassi õpilastest näitering. Esimesena lavastati naljamäng „Vanapagan ja Kaval Ants„ mille autoriks oli ilmselt õpetaja ise. Meie etteaste võeti hästi vastu. 1926. aastal hakkas ilmuma koolis ka ajakiri „Teerajaja”. Ajakiri ilmus üks kord kuus, millele tegid kaastööd nii õpetajad kui õpilased. (Aadam Pääro)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12