Oma kooliajast mäletatakse peale õpetajate, toredate koolikaaslaste ja ühisürituste palju muudki. Feliks Mägin meenutab oma mälestustes, kuidas ühele ulakale poisile ihunuhtlust anti. Poisi mõlemad vanemad kutsuti kooli. Asjaajamine käis õpetajate toas. Õpilastel ja korrapidajatel kästi klassist lahkuda, üks õpetaja jäi klassiukse taha valvesse, et keegi juhuslikult saalist klassi ei tuleks. Isa ja ema võtsid kahe meesõpetaja juuresolekul pojal püksid maha, isa hoidis poissi kinni ja ema virutas vemblaga pahandusetegijale mitu sirakat. Poiss karjus, mis jäksas, et aga väljas oli ilus ilm, siis ainult vähesed õues ringijooksvad õpilased kuulsid seda kisa. Hiljem keegi õpetajatest rääkis ka teiste hirmutamiseks mõningaid üksikasju toimunust. Kasu sellest nahatäiest oli: poiss jäi kooli edasi ja ka koerustükid jäid vähemaks, kuid õppeedukus küll suurt ei paranenud.

Tegelikult oli ihunuhtlus Eesti koolides kaotatud juba 1919. aastal. Lubatud oli kergemate süütegude puhul suuline karistus- märkus, noomitus, laitus, seismapanemine nurka või õpetajate tuppa, pärast tunde jätmine. Rakemate üleastumiste korral teatati vanematele vastava teatevihiku kaudu, kutsuti vanemad kooli või alandati käitumishinnet. Erandjuhtudel heideti süüdlane koolist välja.
Väiksemates klassides jäeti vahel mõni õpilane karistuseks peale tunde. Karistusaeg kestis tavaliselt 50 minutit. Kõige rohkem saadi karistada selle eest, et sügisel ja kevadel kasutati „otseühendust” välisilmaga läbi akna.

1937./38. õppeaasta eel oli selge, et selles vanas koolihoones pole võimalik enam koolitööd teha ning oli vaja mõelda uuele suuremale koolimajale. Kohtla-Järve Algkooli juhataja kirjavahetuses Viru Maavalitsusega 1937. aasta novembris on märgitud, et kooli ametlikuks asutamispäevaks kinnitati kooli õppenõukogu ettepanekul 1. oktoober, mida kavatseti hakata igal aastal pidulikult tähistama. Tänaseks on saanud 1. oktoobrist kooli aupäev. Samas dokumendis esineb ka nimelisi andmeid õpetajatest, kes on töötanud Kooliküla algkoolis. Need õpetajad on Olga Grigordoi, Amanda Nieländer, Madis Triefeld, Paula Raudam, Linda Tõnnov, Hilda Tõnnov, Liis Puss. Küllap on see nimekiri tunduvalt pikem.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12