1924./25. õppeaastal valiti kooli juhtima William Liiv, kirjanik Jakob Liivi poeg. Alghariduse sai ta Kaarma küla- ja Väike-Maarja kihelkonna koolis. 1914. aastal jätkas õpinguid seminaris ja omandas õpetajakutse. Oli õpetajaks Rakvere II kroonu-algkoolis, kus töötas kuni 1915. aasta lõpuni, mil mobiliseeriti sõjaväkke. Sõjaväest suunati Liiv õppima Petrogradi Vladimiri sõjakooli.
Pärast sõjakooli teenis 55. Siberi kütipolgus ohvitserina, omandas staabikapteni auastme, võttis osa Eesti Vabadussõjast.
Kui Herman Kriisa loobus koolijuhataja ametist saigi tema asemele William Liiv. Liivi kooli juhtimise aeg piirdus vaid ühe õppeaastaga, sest juba järgmisel aastal jätkas koolijuhatajana taas Herman Kriisa. Liivist sai laulmisõpetaja.
1927. aastal lahkus koolist Herman Kriisa, uueks koolijuhatajaks kinnitati August Eero. Tema seisis Kooliküla Algkooli eesotsas aastatel 1927-1934.

Endine õpilane Feliks Mägin meenutab: August Eero oli parajalt paks mees, pärit kusagilt Lüganuse kandist. Naine oli tal sakslanna ja kodune keel oli saksa keel. Ta oli usklik ja tema korraldusel toimusid koolis igahommikused palvetunnid.
Kõik õpilased kogunesid 15 minutit enne tundide algust saali, kus õpetaja Hugo Soplepman mängis harmooniumil kirikulaule. Sellele järgnes Eero jumalasõna. Palvehommik lõppes meieisa palvega.Ikka nii nagu kirikuski. Palvusi peeti järjekindlalt igal hommikul kuni 1929. aastani. Hiljem jäid palvetunnid üha harvemaks kuni lõpuks toimusid veel vaid suurte pühade ajal. See on seletatav ilmselt 1923. aastal korraldatud rahvahääletusega, mille tulemusena võis usuõpetust vaid õpetada vabatahtliku õppeainena. 1930. aastatel hakkas Eero peale usuõpetuse tundide ka eesti keelt õpetama.
Oma autobiograafilises romaanis „Enne suurt ilmamuutust” kirjutab Villem Gross oma õpetajatest: „Kui Kooliküla algkoolis olid mõned õpetajad väga karmid ja äkilise iseloomuga ning kasutasid sageli õpilastega suheldes ebapedagoogilisi väljendeid, siis koolijuhataja Eero jäi alati rahulikuks, tasakaalukaks, õpilastega suheldes vastutulelikuks ja mõistvaks”.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12