1934. aastal otsustas August Eero loobuda kooli juhatajaametist. Millest niisugune otsus, ei ole teada. Küll aga teame, et tal õnnestus veenda tulema siia uueks koolijuhatajaks Johannes Viikmaad. Viimane olevat samal ajal töötanud õpetajana Varjal.

Viikmaa koolijuhatajastaaž jäi lühiajaliseks- ainult üks õppeaasta. Endiste õpilaste arvates võis selle põhjuseks olla suur töökoormus, sest tegeles tema nagu August Eerogi peale koolitöö veel ümberkaudsete laste ristimisega. Peale Viikmaa võttis kooli juhatajaameti enda kanda Rudolf Reiman.

Rudolf Reiman sündis Virumaal Mõdrikus Külakoolimajas 1893. aastal, kus tema isa pidas koolmeistri ametit. Algõpetuse sai isa juures Mõdrikus, põhihariduse omandas Rakvere Linnakoolis, kus lõpetas ka algkooliõpetajate kutsekursused ja sai õpetajakskutse.
Pedagoogitööd alustas ta noore õpetajana 1911. aastal Tartumaa Laane Algkoolis. Järgnes õppetöö Jõgeva Haridusseltsi Koolis (1917-1920) ning Räpina Reaalgümnaasiumis (1920-1922). 1922. aastal kutsus tuntud koolijuhendaja Johannes Käis Rudolf Reimani Võru Õpetajate Seminari ja selle harjutuskooli eesti keele ning kirjanduse õpetajaks. Võrus töötas ta kuni seminari sulgemiseni 1930. aastal
Rudolf Reiman töötas välja emakeele ning kirjanduse õpetamise metoodika algkoolis, mis jäi püsima mitmeks aastakümneks.
Reiman oli tuntud ka luuletajana ja proosakirjanikuna. Ilmunud on luulekogud „Lambi valgel”, „Vaikus”, „Päikeseratas”, „Läbi öö” ning näidend „Painaja”, peale selle veel jutustusi, novelle, arvustusi ja päevakajalisi artikleid kirjandusest ja publitsistikast
Pärast Võru Seminari sulgemist sidus ta oma töö ja kodukoha Virumaaga. 1931. aastal valiti ta Aseri Algkooli juhatajaks, kus töötas neli aastat.
1935. aastal kutsuti Rudolf Reiman Kohtla-Järve Algkooli juhatajks. Ka siin jätkus edukas koolitöö ja valimisid uued õpperaamatud. Töökoormuse kasvades hakkas aga tervis halvenema. Kopsuhaigus süvenes ja ta oli sunnitud tööstusrajoonist lahkuma ning ajutiselt eemalduma koolitööst.
Kord aastas kontrollisid koolinõunikud õpetajate tööd, esile toodi 10-15 head õpetajat. Paremate õpetajatena oli korduvalt välja toodud ka Rudolf Reimani nimi Kohtla-Järvelt. Arvatavasti oli seesama esiletõstetud õpetaja aastatel 1935-1936 Kooliküla Algkooli juhataja.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12