1923./24 õppeaasta statistilisel teatelehel nimetatakse kooli esimeste õpetajatena Lydia Kaalepit ja Ernst Piipenbergi. Hilisemad andmed nende õpetajate kohta puuduvad ja nii ei tea me sedagi, milliseid aineid nad andsid. Neid pole ka mitte ühelgi praeguse kooli ajaloo muuseumis säilinud pildil. Arvatakse, et nad võisid lahkuda koos esimese koolijuhataja Georg Juhtiga 1922. aasta oktoobris.
Oma mälestustes meenutavad Kooliküla algkooli endised õpilased aastatetaguseid õpetajaid veel täna südamesoojusega.

Õpetajatest on eriti meelde jäänud õpetaja Mare Reiter (Liivik, Sandberg), kes lõpetas Rakvere Tütarlaste Gümnaasiumi 1921. aastal ja Tallinna Õpetajate Seminari juures kursused 1925. aastal. Samal aastal sai temast Kooliküla algkooli õpetaja, kus töötas kuni 1941. aastani. Mare Reiterit meenutab tema kunagine õpilane Asta Sepp- Blauberg. Ta oli esimene õpetaja eelkoolis ja I klassis.
Eelkool avati algkooli juures 1934. aastal. Eelkoolis käisid 7- aastased lapsed, kes järgmisel aastal esimesse klassi läksid. Tunnid eelkoolis toimusid ainult laupäeval ja algasid peale lõunat. Õppeaineteks olid emakeel, matemaatika, laulmine ja joonistamine. Esimene tund algas alati puhtust ja korralikkust õpetava lauluga. Selles olid sõnad:” pesen silmad, kaela, kõrvad...” ja laul lõppes sõnadega „ ja üks puhas taskurätik ei pea iial puuduma”. Nende viimaste sõnade ajal pidi iga õpilane näitama, et tal puhas taskurätik kaasas oli.

Mäletan teda hea ja nõudliku õpetajana, range kasvatajana. Tänu temale istun veel praegugi sirgelt, sest tema õpetas õiget istumist, seismist ja käimist. IV ja V klassis õpetas ta meile ajalugu . Tema tunnid olid huvitavad ja õppeaine paremaks omandamiseks tegi sageli testi. Ta õpetas meie klassile ka saksa keelt.
Õpetaja Mare Reiter oli kodutütarde juht ja nooremate kodutütarde rühma juhataja. Õpetas koondustel isamaad armastama, laulmist, käsitööd

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12