Matemaatika õpetaja Konstantin Kruusberg, eestistatuna Kaarel Kruusa, andis poistele vanemates klassides ka tööõpetust. Mõnikord mängis ta vahetunni ajal poistega laptuud. Ta oli Narvast pärit ning elas seal ka Eesti Vabadussõja ajal. Oli tunde, millal tuli talle hea jutuhoog peale, siis andis ta varakult kodused ülesanded kätte, peitsime vihikud ruttu sahtlisse ja asusime kuulama tema jutustamist. Ta rääkis meile sõjaaegseid lugusid lahingutest Narva all. Ta oli hea jutustaja, kuulasime teda suure huviga. (Feliks Mägin)

Hugo Soplepmann andis meie klassile laulmist, loodusõpetust ja matemaatikat. Oma ainet valdas ta korralikult, tema tunnid olid huvitad. Võrreldes teiste õpetajatega oli ta karm, äkilise iseloomuga ja kippus sõnakuulmatuid poisse raputama. Kord hakkas kuuenda klassi poiss Alfred talle vastu ja raputas teda ennast päris tugevasti. Õpetaja tegi sellest omad järeldused ning edasised „jõukatsumised” jäid tunduvalt harvemaks. (Neeme Pääro)

Teist laulmisõpetajat, kunagist koolijuhatajat William Liivi, mäletavad õpilased kui viinamaiast meest. Tuli vahel tundi poolpurjus, mängis viiulil mõne loo, küsis laulusõnu ja pani rõhku õigele laulmisele. Mõnikord väsis tunni lõpuks nii ära, et jäi tukkuma. Lõpuks lasi koolijuhataja ta koolist lahti. (Feliks Mägin)

Irene Sooden oli lõpetanud Tallinna Õpetajate Seminari 1929. aastal.Samal aastal sai temast Kooliküla algkooli õpetaja. Ta andis saksa keelt. Tema tunnid olid väga sisukad, sest ta ei piirdunud tunnis mitte ainult keeleõpetusega, vaid jutustas meile ka Saksamaast. Õpetaja Sooden oli kultuurilembene, laulis väga hästi. Kui Kohtla-Järve õpetajad ja haridusselts lavastas oma jõududega opereti „Silva”, laulis ta peaosa. 1942. aastal emigreerus ta Saksamaale, kus suri 2001. aasta mais.

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12