Maateadust õpetas Aleksander Nõmtak. Ta oli lõpetanud 1925. aastal Rakvere Õpetajate Seminari. Tema antud tunnid olid alati oodatud. Tunnis kasutas ta pildimaterjali, luges illustreerivaid katkendeid raamatutest, jutustas oma reisidest. Vahete vahel toimusid tunnid väljas.

Teda hinnati ka hea võimlemisõpetajana. Peale koolitunde õpetas ta poistele püramiide, tüdrukutele rahva- ja karaktertantsu. Ise oli ta sagedane esineja haridusseltsi poolt korraldatud peoõhtutel, lavastas näidendeid, laulis operetis „Silva”. Ta oli tuntud karaktertantsija. ( Hella Karofeld)

20.- ndate aastate lõpul ja 30.- ndate aastate algul pööras kohalik haridusselts suurt tähelepanu noortele ja selleks korraldati neile koolis kirjandusliku ja muusikalise sisuga ning kinofilmidega lastehommikuid. Näitekunsti taseme tõstmiseks toimusid kaevanduse abiga näitlejakursused, kus õpetajateks olid professionaalid pealinna teatritest. (Karl Karofeld)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12