Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad (PGS § 73 lõige 1-4).

Järve Kooli hoolekogu koosseis:
Eduard Odinets
esimees
Aljona Kazakova
aseesimees
- kooli tegevust toetava ühiskondliku organisatsiooni esindaja
- lapsevanemate esindaja
Liikmed:
Merike Peri
Lotte Teppe
Reet Kukk
Vaili Viirlaid
Siiri Bunder
Uudo Sala
Anne-Ly Reimaa
Maris Lauri

- koolipidaja esindaja
- õpilasesinduse esindaja
- õpetajate esindaja
- õpetajate esindaja
- lapsevanemate esindaja
- lapsevanemate esindaja
- vilistlaste esindaja;
- vilistlaste esindaja;
Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Linnavalitsuse korraldus 2003 a hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 2007 a hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 15.12.2009 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 02.03.2010 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 22.03.2011 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 10.01.2012 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 30.10.2012 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 07.05.2013 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 29.10.2013 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 28.01.2014 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 07.10.2014 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 13.10.2015 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 18.10.2016 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse otsus 20.12.2017
Linnavalitsuse korraldus 23.10.2018 hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsuse korraldus 01.10.2019 hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu istungite protokollid:
30.01.2006
07.04.2006
23.03.2007
11.04.2007
Hoolekogu tööplaan
16.05.2007
19.06.2007
19.09.2007
07.11.2007
28.11.2007
ARUANNE (2006/2007. õppeaasta)
30.01.2008
12.03.2008
08.05.2008
26.11.2008
ARUANNE (2007/2008. õppeaasta)
28.01.2009
18.02.2009
29.04.2009
ARUANNE (2008/2009. õppeaasta)
31.03.2010
08.09.2010
04.11.2010
ARUANNE (2009/2010. õppeaasta)
27.04.2011
24.05.2011
31.08.2011
ARUANNE (2010/2011. õppeaasta)
25.01.2012
16.03.2012
25.04.2012
30.05.2012
24-28.08.2012
ARUANNE (2011/2012. õppeaasta)
26.09.2012
08.10.2012
Hoolekogu tööplaan 2012/13
31.10.2012
19.12.2012
23.01.2013
25.04.2013
03.06.2013
05.09.2013
ARUANNE (2012/2013. õppeaasta)
18.11.2013
Hoolekogu tööplaan 2013/14
02.2014
02.04.2014
18.06.2014
26.08.2014
05.09.2014
ARUANNE (2013/2014. õppeaasta)
Hoolekogu tööplaan (2014/2015. õppeaasta)
30.09.2014
27.11.2014
24.03.2015
17.06.2015
27.08.2015
31.08.2015
ARUANNE (2014/2015. õppeaasta)
30.09.2015
Hoolekogu tööplaan 2015/16
25.11.2015
31.03.2016
21.06.2016
03.08.2016
ARUANNE (2015/2016. õppeaasta)
31.08.2016
25.10.2016
Hoolekogu tööplaan 2016/17
17.12.2016
31.01.2017
22.03.2017
31.05.2017
30.08.2017
ARUANNE (2016/2017. õppeaasta)
Hoolekogu tööplaan 2017/18
26.09.2017
14.03.2018
03.04.2018
14.06.2018
21.06.2018
30.08.2018
30.10.2018
Hoolekogu tööplaan 2018/19
13.01.2019
01.02.2019
04.03.2019
29.04.2019
29.08.2019
26.09.2019
Hoolekogu tööplaan 2019/20
11.10.2019
12.12.2019
27.02.2020
28.05.2020
18.06.2020
Hoolekogu tööplaan 2020/21
13.10.2020
14.01.2021
25.02.2021
Kohtla-Järve Järve Kooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide
ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise kord

27.05.2021