Artikli sisukord

Kooli muuseumi üheks eesmärgiks on läbi aastate olnud näituste ja muuseumitundide korraldamine, mis aitavad äratada huvi kultuuri, ajalooliste sündmuste ja oma kooli ajaloo tundmise vastu.

Näitusega „Eduard Viiralt – 100” tähistasime Eesti tuntud graafiku 100-ndat sünniaastapäeva. Näitusel olid väljas autori graafiliste lehtede reproduktsioonid tema tähtsamatest töödest. Paralleelselt tööde tutvustamisega rääkisime tema tööde tähtsusest meie kultuuris, õpilased said lühiülevaate autori elukäigust, elust Pariisis ja koduigatsusest.

            Huvitavaks kujunes näitus „Kalju Suur ja tema fotod”, mille raames korraldasime viktoriini „Tunne meie kultuuritegelasi”. Fotodel oli jäädvustatud 56 nummerdatud meie vabariigi kultuuritegelast. Raido (4.C) tundis ära 21 õiget ja Kaire (11.A) 43. Ka õpetajad testisid oma kultuurialaseid teadmisi.

            1999./2000. õppeaasta kroonikas om kirjas, et 1. detsembril avasime oma kooli ajaloo muuseumis näituse „80 aastat eestikeelset Tarti Ülikooli” Näituse eesmärgiks oli tutvustada alma mater’i 367 aastast ajalugu üldse, kuid erilist tähelepanu pöörasime eestikeelse ülikooli asutamisele 1919. aasta 1. detsembril. Meie kooli 46-st õpetajast oli Tartu Ülikooli vilistlasi 21. Õpilaste ettepanekul koostasime näituse kaheosalisena: esimene osa tutvustas ülikooli ajalugu, teine osa oli kokku pandud õpetajate-vilistlaste tudengiaegsetest fotodest. Õpilaste huvi väljapaneku vastu oli suur.

Näitus „80 aastat eestikeelset Tartu Ülikooli” 1. dets. 1999

            Näitus „Rahvad meie kõrval” oli pühendatud hõimunädalale. Kooli muuseumis on hulgaliselt erinevate rahvuste rahvariides nukkusid. värvilisi pilte , kingitusi aastatetagustest sõprusfestivalidest. Nii saime meie hõimurahvaid esindama ungari, karjala, soome, komi, udmurdi nukud, üldse oli näitusel väljas45 rahvariides nukku, kokku 17 rahvuse esindajat.

Hõimunädalale pühendatud näitus „Rahvad meie kõrval” 16.-23.10.98 Foto R. Kukk.