Artikli sisukord

Kodanikupäeva tähistamine kooliajalootoas 27.11.2000

Õpetaja Reet Kuke ( 2.A) ja Renna Milva (2. C) lapsed alustasid muuseumitundi ajakohase luulepõimiku ja lauluga.

Vabariigi 85. aastapäeva auks korraldasime muuseumis Tunne Kelami fotode näituse „Eesti tee vabadusele”. Autor esitas oma väljapanekul olulisi momente Eesti dramaatilisel üleminekuteel Nõukogude Liidu provintsist iseseisva Eesti Vabariigi taastamisele ajavahemikul 1988 – 1990.

Näitust külastas 381 õpilast koos klassijuhatajatega. Näitust ja muuseumitunde hindasid õpilased huvitavaks ja vajalikuks.

4. A muuseumitunnis „Eesti tee vabadusele”. 20.02.03

Näitus „Eesti Vabariigi vapi saamislugu” sai kaheosaline:
1) lühike ajalooline taust vapi saamiseks korraldatud konkurssidest a. 1919-1925,

2) Eesti iseseisvuspäeva tähistamine koolis läbi aastate.

Õpilased külastasid  näitust meelsasti ja mulle tundus, et nad said lisa ajalootunnis saadud teadmistele.