Artikli sisukord

Igal koolil on oma ajalugu. Oma kooli ajalugu võime tänasest mõõta 88 aastaga. Need aastad peidavad endas palju erinevaid traditsioone, millest üks tähtsamaid on kooli juubeli tähistamine.

Kui 1997. aastal valmistasime ette kooli 75. juubeli tähistamist, otsustasime ajaloo konverentsil käsitletavad teemad pühendada Kohtla-Järve kaevanduse algkoolile. Järgmisel, so 80. aastapäeval, meenutasime oma uurimistöödes aastaid 1939-1971. 2007. aastal toimunud konverentsil rääkisime Katse tänava majas käidud ajast. 1. septebril möödus 36 aastat siia majja tulekust. Konverentsiks koostatud ettekanded tuginesid peamiselt vilistlaste mälestustele. Mälestusi kasutasid õpilasted kooli ajaloost uurimistööde koostamisel. Täna on meil olemas ülevaade oma kooli ajaloost 1922. aastast kuni tänaseni.

Suur tänu kõigile, kes aja maha võtsid ja olid nõus oma mlestused kirja panema ning neid meiega jagama. Kõik teie abiga kirjapandu on kooli ajaloo muuseumis ja on kättesaadav kõigile huvilistele.

Koolijuhatajate-direktorite puu a. 1922-2007
Autor Ingrid Olde, teostaja Renna Milva, foto Andres Mikkor

Fotosid kooli tähtsündmustest uurib 2005. aastal lõpetanud vilistlane Maria Kupinskaja – kunagine kooli ajaloo uurija.