Artikli sisukord

Kooli ajaloo muuseum külaliste ootel.

Täna julgeme väita, et kooli ajaloo muuseum on ennast igati õigustanud.

Selle rajamine sai teoks tänu paljudele toetajatele:

  • kooli juhtkond, kes mõistis selle olemasolu vajadust,
  • Arthur Ruusmaa (selleaegne Põlevkivimuuseumi direkor), kes muretses esimesed pildid kooli varasematest aastatest,
  • alati abivalmis kolleegid Helle Ruusmaa ja Pille Piik,
  • vilistlased, kes olid nõus oma mälestused kirja panema ning neid meiega jagama,
  • õpilastest uurimistööde koostajad,
  • õppealajuhatajad, majandusjuhataja Anu Masing ja kooli sekretär Anne Mägi, kes on olnud abiks igapäevaste probleemide lahendamisel,
  • koolijuhid, kes mõistavad vajadust toetada muuseumi materiaalselt,
  • fotograafid Andres Mikkor, Arvo Lekk, Reet Kukk jt.

Kooli ajaloo muuseum arvudes seisuga 1. juuli 2014:

11167 fotot kooli ja linna ajaloost,

943 väljalõiget ajakirjandusest,

974 eset, neist 205 kooli kroonikaraamatut,

26626 registreeritud oma kooli õpilast, 4075 külalist väljastpoolt kooli,

86 temaatilist näitust koos 1100 muuseumitunniga,

57 uurimistööd, neist 15 kooli ajaloost,

51 temaatilist mappi,

29 videot,

5 konverentsi korraldamine kooli aastapäevade tähistamiseks.

Ajalooraamatu "Kohtla-Järve esimese kooli lugu 1922 - 2012" koostamine,

Arvame, et muuseumi on vaja ennekõike koolile endale, sest muuseum hoiab järjepidevust, sidet erinevate põlvkondade vahel ja on pärandi hoidja.

Ülevaate kooli ajaloomuuseumist koostas
muuseumi õpetaja Elga Lekk
(1988 - 2014)
1.07.2014