Artikli sisukord

Lugemisvara
Järve Kooli põhikooli II ja III kooliastme õpilase  SOOVITUSLIK lugemisvara.
Lisaks kohustuslikule kirjandusele loeb õpilane vabal valikul raamatuid, mis arendavad tema sõnavara ning laiendavad maailmapilti. Meie kooli raamatukogust ning linna lasteraamatukogust leiab igaüks endale midagi meelepärast, huvipakkuvat.
KOHUSTUSLIKU kirjanduse nimekirja annab igale klassile aineõpetaja.