Artikli sisukord

HUMANITAAR-, SOTSIAAL- JA KUNSTIAINETE NING VÕÕRKEELTE VALDKOND


Hallik, Ilme

eesti keel ja kirjandus

Almiste, Leili

eesti keel, kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus

Burmeister, Pille

algõpetus, eesti keel

Kronk Olguner, Andra

inglise keel

Jelistratov, Juri

inglise keel

Jõemaa, Maie

eesti keel ja kirjandus

Kask, Krista

algõpetus, matemaatika

Kornõšova, Jelena

vene keel

Niine, Katrin

muusikaõpetus

Piik, Pille

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Talver Kaia

inglise keel, inimeseõpetus

Toomjärv, Ülla

eesti keel ja kirjandus, ajalugu

Toommägi, Halli

algõpetus, vene keel, matemaatika

Virkus-Peetsalu, Maaris

logopeed

Vare, Mairi

muusika

Söökla

30.01.-03.02.2023
Menüü
23.01.-27.01.2023
Menüü
 16.01.-20.01.2023
 Menüü

 

Registreeri end õppekeskkonda, loe kuidas seda teha.