Artikli sisukord

REAAL- JA LOODUSAINETE NING TEHNOLOOGIA VALDKOND

Palmik, Merli

geograafia, loodusõpetus, ettevõtlusõpe

Irja, Kivimägi

keemia

Hramtsova, Natalja

informaatika

Kallavus, Jelena

matemaatika

Kivil, Sirje

bioloogia, loodusõpetus

Koppelmaa, Eha

matemaatika

Kukk, Reet

matemaatika

Mamai, Kristina

matemaatika

Murutalu, Maarja

algõpetus

Lehiste, Karin

matemaatika

Peedo, Ülle

algõpetus, kunst

Piperal, Ülle

algõpetus

Põdersalu, Kristi

algõpetus

Raidma, Koidu

algõpetus, kunst

Toikka, Toivo

füüsika

Tolsa, Inna

käsitöö ja kodundus

Källo, Taavi

tehnoloogiaõpetus

Kehalise kasvatuse õpetajad teevad koostööd mõlema valdkonna õpetajatega.

Söökla

30.01.-03.02.2023
Menüü
23.01.-27.01.2023
Menüü
 16.01.-20.01.2023
 Menüü

 

Registreeri end õppekeskkonda, loe kuidas seda teha.