Artikli sisukord

Kohtla-Järve Järve Kool on ainete kaupa jagatud kaheks valdkonnaks, kus õpetajad teevad koostööd nii ainepõhiselt kui ka lõiminguna.


HUMANITAAR-, SOTSIAAL- JA KUNSTIAINETE NING VÕÕRKEELTE VALDKOND


Hallik, Ilme

eesti keel ja kirjandus

Almiste, Leili

eesti keel, kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus

Burmeister, Pille

algõpetus, eesti keel

Kronk Olguner, Andra

inglise keel

Jelistratov, Juri

inglise keel

Jõemaa, Maie

eesti keel ja kirjandus

Kask, Krista

algõpetus, matemaatika

Kornõšova, Jelena

vene keel

Niine, Katrin

muusikaõpetus

Piik, Pille

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Talver Kaia

inglise keel, inimeseõpetus

Toomjärv, Ülla

eesti keel ja kirjandus, ajalugu

Toommägi, Halli

algõpetus, vene keel, matemaatika

Virkus-Peetsalu, Maaris

logopeed

Vare, Mairi

muusika


REAAL- JA LOODUSAINETE NING TEHNOLOOGIA VALDKOND

Palmik, Merli

geograafia, loodusõpetus, ettevõtlusõpe

Irja, Kivimägi

keemia

Hramtsova, Natalja

informaatika

Kallavus, Jelena

matemaatika

Kivil, Sirje

bioloogia, loodusõpetus

Koppelmaa, Eha

matemaatika

Kukk, Reet

matemaatika

Mamai, Kristina

matemaatika

Murutalu, Maarja

algõpetus

Lehiste, Karin

matemaatika

Peedo, Ülle

algõpetus, kunst

Piperal, Ülle

algõpetus

Põdersalu, Kristi

algõpetus

Raidma, Koidu

algõpetus, kunst

Toikka, Toivo

füüsika

Tolsa, Inna

käsitöö ja kodundus

Källo, Taavi

tehnoloogiaõpetus

Kehalise kasvatuse õpetajad teevad koostööd mõlema valdkonna õpetajatega.

Söökla

30.01.-03.02.2023
Menüü
23.01.-27.01.2023
Menüü
 16.01.-20.01.2023
 Menüü

 

Registreeri end õppekeskkonda, loe kuidas seda teha.