Eesmärk ja põhitegevus:
MTÜ tegevuse eesmärk on eesti keele ja kultuuri alalhoidmine ning levitamine, hariduse ja seda toetava keskkonna, spordi, tervislike eluviiside ning isetegevuse edendamine idavirumaalaste seas.
MTÜ põhitegevus on idavirumaalaste jaoks oluliste sündmuste tähistamine, ürituste korraldamine, kirjastamine, kohalike rahvakultuuri traditsioonide toetamine, info levitamine, koolituste korraldamine ja koostöö arendamine samalaadsete organisatsioonidega, keskkonna parendamine.


MTÜ asutajad on Anne Uttendorf, Katri Krall, Terje Bürkland, Anne Endjärv

MTÜ juhatuse liikmed:
Anne Uttendorf
Katri Krall

MTÜ Meie Järve juures on avatud Sooja Südame Sahtel. See on annetuskonto, kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid. Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli õpetajalt ja eesmärgiks on võimaldada igal kevadel vähemalt ühele meie kooli õpilasele osalemine klassiekskursioonil, millest ta ilma selle toetuseta oleks sunnitud loobuma. Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve märgusõna: ekskursioon. Samuti on võimalik toetada  kooli raamatukogule uudiskirjanduse ostmist, märgusõnaks: raamatud. Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud. Ajalisi ja rahalisi piiranguid ei ole.

Söökla

06.02.-10.02.2023
Menüü
30.01.-03.02.2023
Menüü
23.01.-27.01.2023
Menüü

 

Registreeri end õppekeskkonda, loe kuidas seda teha.