Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Kirjuta psühholoogile