Artikli sisukord

6.30

avatakse koolimaja uksed

8.30 - 9.15

1. tund

9.25 – 10.10

2. tund

10.20 – 11.05

3. tund

 

söögivahetund 1. - 5.a klassid

11.25 -12.10

4. tund

 

söögivahetund 5.b - 9. klassid

12.30 - 13.15

5. tund

13.25 – 14.10

6. tund

14.20 – 15.05

7. tund

 

 

Pikapäevarühm toimub iga päev kell 12.30-15.30.
Kooli söökla töötab 7.30- 15.00, tasuta hommikupuder 8.05 – 8.20, lõunasöök vastavalt päevakavale, pikapäevarühma eine 13.25 ja täiendav söök õpilastele 14.10-14.40.
Ringitegevus algab üldjuhul: 
I kooliastmele 12.30
II kooliastmele 13.25

Ringitegevus lõpeb hiljemalt 18.00
Koolimaja uksed suletakse üldjuhul 21.00 (v.a erakorralised üritused)
Õpilastele korraldatud üritused lõpevad hiljemalt 22.00


 

Kohtla-Järve Järve Kooli distantsõppe päevakava

8.30 - 9.15

1. tund

9.25 – 10.10

2. tund

10.20 – 11.05

3. tund

11.25 -12.10

4. tund

12.30 - 13.15

5. tund

13.25 – 14.10

6. tund

14.20 – 15.05

7. tund

 

 

 

Õppetöö toimub distantsilt juhendatud online-tundidena tunniplaani alusel.
I kooliastmes võivad online-tunnid toimuda kokkuleppel lapsevanematega päevakava väliselt õhtusel ajal.
Pikapäevarühm toimub vastavalt kokkuleppele veebikeskkonnas.
Ringitegevust ei toimu ja tunnid tehakse hiljem järgi. 
Kool lähtub otsuste tegemisel eelkõige õpilaste heaolust.