Järve Kooli sümboolika

Sõnad: Kairi Palm, 70. lennu vilistlane
Viis: Katrin Niine, Kohtla-Järve Järve Kooli muusikaõpetaja

 

1. Kohtla- Järve Järve kool
siin mu klass, laud ja tool.
Särasilmne õpetaja
näitab teed mul koolirajal.
Meil on hooliv koolipere
tuttavale hüüan „Tere!”
Raskustes on kergem olla koos,
elu kulgeb tantsuhoos.

REFRÄÄN:
Täis mitmeid võimalusi
ja vanu traditsioone
me Kohtla-Järve Järve koolis
uusi loome.

2. Maja õppimiseks loodi,
lust ja lõbu majja toodi.
Uudishimu hoiab koolimaja,
keskendumist näinud läbi aja.
Sadu õpilasi arukaid,
ettevõtlikke ja tarmukaid.
Kui kätte saadud haridus,
siis terve maailm avardub.

REFRÄÄN:
Täis mitmeid võimalusi
ja vanu traditsioone
me Kohtla-Järve Järve koolis
uusi loome.

Järve Kooli identiteedi kandvaks osaks on ümara vormiga linnu motiiv, mida täiendab kahe tekstiosa vahel “avatud raamat”.

Logo märksõnad: korrapärane, lennukas, paindlik, teadmihimuline, tolerantne.

Ümarat vormi saab tõlgendada ka järgmiselt: kõike looduses ja keskkonnas leiduvat on võimalik taandada lõpuks ümaratele motiividele.

Linnu motiivi ümar vorm on dünaamiline ning jätkusuutlik, hästi kohaldatav ka tänapäevastes mobiilirakendustes ja internetis.

  • Ära kasuta läbipaistvaid faile kirjul taustal, kust nad välja ei paista!
  • Ära kasuta heledaid logosid heledal taustal, kust nad välja ei paista!
  • Ära venita, moonuta ega lisa varjusid!
  • Ära kasuta logo pildi ja tekstiosa kõrvuti ebaproportsionaalselt terviklogost!

Kohtla-Järve Järve Kooli identiteedi põhivärvideks on sinine ja roheline.

Käesoleva identiteedi raames haakub sinine terminitega turvaline, usaldusväärne, rahulik ja kindel. Samuti seostatakse sinist mere ja taevaga. Sinine sümboliseerib Järve Kooli ka terminoloogiliselt (sinine veesilm – järv).

Roheline sümboliseerib arengut ja kasvamist mis kuuluvad alati iga perspektiivika haridusasutuse juurde.

Kohtla-Järve on oma geograafilise asukoha tõttu kindlasti nii looduse kui looduslikkusega seotud.

Soojad punased toonid
Ei tohi visuaalis domineerida ja soovitav mitte kõiki toone korraga kasutada. Maksimaalselt 15% kujunduspinnast.

Sinised toonid

Neile värvipalettidele võib vajadusel lisada ka teisi, nende toonidega sobivaid värvipalette.


Järve Kooli identiteedi kirjatüübiks on Seravek. Kirjatüüpi Seravek kasutatakse logos, materjalide pealkirjades, reklaamis, sloganite jmt põhisõnumite edastamisel, visiitkaardil, firmapaberite jaluses jm.

Eelistatult tuleks kasutada regular või bold ja light kirjastiili.

Logo puhul tuleb alati kasutada kinnitatud proportsioonidega originaalkujundeid.

Süsteemi kirjatüübina / asenduslahendusena on lubatud kasutada kirjatüüpi Calibri (Tavadokumentides ning kirjades suurusega 12 pt, vajadusel on lubatud nii bold kui italic).