Kas siis selle maa keel / laulu tuules ei või / taevani tõustes üles / igavikku omale otsida?

Nõnda küsis 200 aastat tagasi esimene eesti luuletaja K. J. Peterson. Noor mees unistas suurelt, temal oli usku maakeelesse. Meie oma armas eesti keel ongi kõrgele lennanud – see on kultuurkeel, mida on meil kohustus arendada, hoida ja kaitsta.

14. märtsil tähistasime kooli aulas kõik koos emakeelepäeva: „näitasime keelt“, laulsime „Vanasõnade laulu“ ning esitasime tantsumänge. Vahvalt esinesid 6.a klassi õpilased.
 
Tegevust jätkus ka tundides terveks nädalaks: tuletasime meelde mahlakaid ütlemisi, kõnekäände, vanasõnu, mis meie keelt rikastavad. Põnev oli kõnekäände joonistada, seda tegid õpilased kunstiõpetuse tunnis. Tublimad said hakkama loo kirjutamisega, mis oli vanarahva ütlemistest pungil.
 
Traditsiooniliselt kirjutasime ka etteütlust. Tublimad kirjutajad olid AIRI PETERSON (4.a), MAKSIM ŽIRNOV (4.b), LIILIA-ANGELIKA TALLERMA (5.a), KIRILL IVASSJUK (5.b), RAILI LIBLIK (6.a), ALAN JERJOMENKO (6.b), ANNABEL BABITŠ (7.a), DARIA MAKAROVA (7.b), REBECCA LINDUS (9.a), MERILI EHASALU (9.b).
 
Hoiame ja armastame oma keelt!
 
Ilme Hallik