Kohta-Järve Järve Kooli tulemused PISAS on head!

PISA hindab 15-aastaste õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks, ehk seda, kui võimekad on õpilased koolis omandatud oskusi ja teadmisi tegelikus elus rakendama. Senised tulemused on näidanud, et meil on põhjust uhkust tunda – Eesti õpilased on maailma nutikaimate seas!
PISA testid hindavad õpilaste oskusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes ning annavad ülevaate haridussüsteemi tugevustest ja nõrkustest. Eesti on tihti esile tõstetud oma õpilaste suurepäraste tulemuste poolest, eriti matemaatikas ja loodusteadustes.

Ka Kohta – Järve Järve Kooli PISA 2022. aasta tulemused on väga head. Lugemises on meie kooli tulemus 510 punkti (Eesti keskmine on 511 punkti), selle tulemusega ületame maakonna keskmist tulemust 34 punktiga (maakonna keskmine on 476 punkti). Toon siinkohal välja, et ühe õppeaasta õpitulemused on võrdsustatud 39 punktiga.
Sama head tulemused on ka matemaatikas, meie kooli tulemus on täpselt võrdne Eesti keskmise tulemusega (510 punkti) ja jälle on meie tulemus tublisti parem maakonna keskmisest tulemusest (472 punkti). Loodusõpetuse tulemustes on kindlasti meie koolil parandamisruumi, meie kooli keskmine on 503 punkti (Eesti keskmine on 526 punkti), samas on meie tulemus parem maakonna keskmisest tulemusest (487 punkti).

Juba varsti on meid ootamas ka PISA 2025 uuring, mis keskendub loodusteadustele, lisaks testitakse ka funktsionaalse lugemise ja matemaatika teadmisi ja oskusi. PISA 2025 eeltest toimub 2024. aasta kevadel 15. aprillist 24. maini. Selles osaleb 61 kooli, igast koolist 56 õpilast. Testi on võimalik sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

Koosõppimist!
Kohta – Järve Järve Kooli direktor
Tarmo Post