Katse 2, Kohtla-Järve, 30327 Ida-Viru maakond

Juhtkond

Tarmo Post

direktor

Krista Kask

algklasside valdkonna juht

Õpetajad

Linda Ait

kunstiõpetus

Ilme Hallik

eesti keel ja kirjandus
9.a klassijuhataja

Natalja Hramtsova

informaatika

Janne Jaanhold

klassiõpetaja
3.a klassijuhataja

Juri Jelistratov

inglise keel
8.a klassijuhataja

Krista Kask

klassiõpetaja
2.a klassijuhataja

Sirje Kivil

bioloogia

Eha Koppelmaa

eesti- ja vene keel, asendus- ja abiõpetaja
7.b klassijuhataja

Andra Kronk Olguner

inglise keel

Taavi Källo

tehnoloogiaõpetus
5.a klassijuhataja

Liis Lehtsaar

klassiõpetaja mitmekeelses klassis +1
5.b klassijuhataja

Sergei Lotsmanov

Ukraina sõjapõgenikest laste mentor

Reet Lümat

eesti keel ja kirjandus

Kadre Maalma

kehaline kasvatus

Maarja Murutalu

täiendav eesti keel

4.a klassijuhataja

Anneli Bent

matemaatika

Merli Palmik

geograafia
9.b klassijuhataja

Pille Piik

ajalugu, ühiskonnaõpetus
7.a klassijuhataja

Tarmo Post

ühiskonnaõpetus, 5.a klassijuhataja

Kaie Raidma

matemaatika

Koidu Raidma

klassiõpetaja
3.a klassijuhataja

Ulvi Ratasepp

klassiõpetaja mitmekeelses klassis +1
3.b klassijuhataja

Olena Serbyn

ukraina kultuurilugu, asendus- ja abiõpetaja

Carolyn Soosaar

matemaatika, loovtööde koordinaator

Tetiana Synenko

ukraina keel

Toivo Toikka

füüsika

Inna Tolsa

käsitöö ja kodundus

Halli Toommägi

klassiõpetaja
3.b klassijuhataja

Mairi Vare

muusika
5.a klassijuhataja

Daniil Masljakov

muusika

Pille Burmeister

klassiõpetaja
1.b klassijuhataja

Jelena Kornõšova

vene keel

Ülle Piperal

matemaatika, eesti keel teise keelena
5.b klassijuhataja

Riina Gadjak

eesti keel ja kirjandus

Aarne Raudsik

matemaatika

Sirje Tekko

keemia, loodusained

Sandra Saluste

inglise keel

Helena Eero

1.a klassijuhataja

Tugiteenused

Ene Mändla

sotsiaalpedagoog/ psühholoog

HEV-koordinaator

Eva Vincjunaite

sotsiaalpedagoog

Natalja Anger

kooliõde
E, K, R 8.00 – 15.00

Järve Koolis osutab koolitervishoiu teenust IVKH.

55511249 (kõnedele vastamine E, K, R 9.00-13.00)

 

Töörühmad

Töörühma juht – Rauno Neuhaus
Liis Lehtsaar
Pille Burmeister
Janne Jaanhold
Leili Almiste
Andra Kronk Olguner
Krista Kask
Kadre Maalma
Anneli Bent
Ene Mändla

Töörühma juht – Ilme Hallik
Ervin Kippar
Tarmo Post
Reet Lûmat
Sergei Lotsmanov
Stella Onkel

Töörühma juht – Piret Uus
Halli Toommägi
Koidu Raidma
Inna Tolsa
Taavi Källo
Triinu Teppe
Ulvi Ratasepp
Natalia Hramtsova
Mairi Vare

Töörühma juht – Sirje Kivil
Pille Piik
Ülle Piperal
Eha Koppelmaa
Jelena Kornõsova
Merli Palmik
Juri Jelistratov
Tetiana Synenko
Olena Serbyn
Toivo Toikka
Linda Ait
Kaie Raidma

Õpilasesindus

President: Marie Lisette Prits (9.a)
Asepresident: Merili Ehasalu (9.b)
Sekretär: Rebecca Lindus (9.a)
9.b Mihhail Semiyanov ja Kaisa-Keitly Nurm
4.a Käthy-Adele Burk ja Annika Grossthal
4.b Varvara Drumova ja Ruslan Majorov
5.a Mailin Murunit ja Piia Pitkve
5.b Anastassija Jolkin ja Magdalena-Eliza Zimovtseva
6.a Grete Tõnnov ja Laura Kulu
7.a Mei Lee Laur ja Elviina Mänd
7.b Katriin-Anette Burk ja Jette Tukkija
8.a Artjom Sokolov ja Mihhail Semiyanov
8.b Mikolas Aaver ja Danila Zykov
9.a Marie Lisette Prits ja Rebecca Lindus
9.b Merili Ehasalu ja Kaisa-Keitly Nurm 

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad (PGS § 73 lõige 1-4).

Eduard Odinets
Lilian Reinmets

Õppenõukogu esindajad:

Mairi Vare, protokollija    
Taavi Källo

Lapsevanemate esindaja:
Anastassia Sokolova
Jaanika Rougijainen, hoolekogu esimees
Liis Kapp, hoolekogu aseesimees

Vilistlaste esindaja:
Madli Sarv

Koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium:
Tiiu Rahuoja

Õpilaste esindajad:
Marie Lisette Prits

 

Personal

Anne Mägi

juhiabi, andmekaitsespetsialist

Merle Väli

finantsist

Eve Karp

raamatukoguhoidja

Angelika Kazantseva

administraator

Vladimir Kisseljov

kokk

Oksana Andrejeva

peakokk

Jelena Vassiltšenko

laohoidja-köögitööline

Maria Tšašnikova

koristaja

Tiiu Kroon

koristaja

Aare Peterson

Remonditööline

Lea Sarnik

Garderoobitöötaja

Riiklik järelevalve ja kooli pidaja

Haridus- ja Teadusministeerium
Aadress: Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: (+372) 735 0222
E-post: hm@hm.ee