Katse 2, Kohtla-Järve, 30327 Ida-Viru maakond

Juhtkond

Krista Kask

algklasside valdkonna juht

Õpetajad

Linda Ait

kunstiõpetus

Ilme Hallik

eesti keel ja kirjandus
9.a klassijuhataja

Natalja Hramtsova

informaatika

Janne Jaanhold

klassiõpetaja
2.b klassijuhataja

Juri Jelistratov

inglise keel
8.a klassijuhataja

Krista Kask

klassiõpetaja
2.a klassijuhataja

Sirje Kivil

bioloogia

Eha Koppelmaa

eesti- ja vene keel, asendus- ja abiõpetaja
7.b klassijuhataja

Andra Kronk Olguner

inglise keel

Taavi Källo

tehnoloogiaõpetus
6.a klassijuhataja

Liis Lehtsaar

klassiõpetaja mitmekeelses klassis +1
4.b klassijuhataja

Sergei Lotsmanov

Ukraina sõjapõgenikest laste mentor
4.b klassijuhataja

Reet Lümat

eesti keel ja kirjandus

Kadre Maalma

kehaline kasvatus

Maarja Murutalu

täiendav eesti keel
4.a klassijuhataja

Anneli Bent

matemaatika

Merli Palmik

geograafia
9.b klassijuhataja

Pille Piik

ajalugu, ühiskonnaõpetus
7.a klassijuhataja

Tarmo Post

ühiskonnaõpetus, 6.b klassijuhataja

Kaie Raidma

matemaatika

Koidu Raidma

klassiõpetaja
3.a klassijuhataja

Ulvi Ratasepp

klassiõpetaja mitmekeelses klassis +1
3.b klassijuhataja

Olena Serbyn

ukraina kultuurilugu, asendus- ja abiõpetaja

Carolyn Soosaar

matemaatika, loovtööde koordinaator

Tetiana Synenko

ukraina keel

Toivo Toikka

füüsika

Inna Tolsa

käsitöö ja kodundus

Halli Toommägi

klassiõpetaja
3.b klassijuhataja

Mairi Vare

muusika
5.a klassijuhataja

Daniil Masljakov

muusika

Pille Burmeister

klassiõpetaja
1.b klassijuhataja

Jelena Kornõšova

vene keel

Ülle Piperal

matemaatika, eesti keel teise keelena
5.b klassijuhataja

Riina Gadjak

eesti keel ja kirjandus

Aarne Raudsik

matemaatika

Hanna-Maria Põldaru

inglise keel

Helena Eero

1.a klassijuhataja

Elmo Krumm

kehaline kasvatus

Indrek Niinemets

keemia

Eve Saar

õpetaja

Tugiteenused

Anton Dijev

Haridustehnoloog

Ene Mändla

sotsiaalpedagoog/ psühholoog

8.b klassijuhataja

Leili Almiste

HEV-koordinaator

Eva Vincjunaite

sotsiaalpedagoog

sotsiaalpedagoog


Natalja Anger

kooliõde
E, K, R 8.00 – 15.00

Järve Koolis osutab koolitervishoiu teenust IVKH.

+372 5551 1249 (E, K, R 9.00-13.00)

Hanna-Liisa Kuusik-Maala

rahvatants

2023/2024 õa. Töörühmad

Töörühma juht – Kadre Maalma 
Leili Almiste
Janne Jaanhold
Andra Kronk Olguner
Taavi Källo
Liis Lehtsaar
Maarja Murutalu
Carolyn Soosaar

Töörühma juht – Ilme Hallik
Anton Dijev
Riina Gadjak
Ervin Kippar
Sergei Lotsmanov
Kaie Raidma
Sandra Saluste

Töörühma juht – Linda Ait
Pille Burmeister
Krista Kask
Reet Lümat
Pille Piik
Koidu Raidma
Piret Uus
Mairi Vare

Töörühma juht – Triinu Teppe
Anneli Bent
Ene Mändla
Ulvi Ratasepp
Tetiana Synenko
Inna Tolsa
Eva Vincjunaite

Töörühma juht – Sirje Kivil

Pille Piik
Ülle Piperal
Eha Koppelmaa
Jelena Kornõsova
Merli Palmik
Natalja Hramtsova
Olena Serbyn
Halli Toommägi

2023/2024 õa. Õpilasesindus

President: Mihhail Semiyanov (9.a)
Asepresident: Mikolas Aaver (9.b)
Sekretär: Artjom Sokolov (9.a)
Lihtliikmed: Elviina Mänd (8.a) ja Danila Zykov (9.b) 

4.a Tuuli Abel, Hennesi Räis, Agnes Viiksaar

4.b Sofia Lõssenko, Eva Pylkina

5.a Käthy-Adele Burk, Annika Grossthal 

5.b Ruslan Majorov, Polina Mozheenko

6.a Elite Engel Korsten, Mailin Murunit 

6.b Zähra Ibrahimova, Leila Rzajeva

7.a Mikk-Martten Mikita, Steven Hendrik Trumm

7.b Alan Jerjomenko, German Petrovsk

8.a Markus Maasik, Elviina Mänd

8.b Kassandra Nõmmeloo, Laura Volkova 

9.a Mihhail Semiyanov, Artjom Sokolov

9.b Mikolas Aaver, Kristella Bertram, Danila Zykov

2023/2024 õa. Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad (PGS § 73 lõige 1-4).

Eduard Odinets
Lilian Reinmets

Õppenõukogu esindajad:

Mairi Vare, protokollija    
Taavi Källo

Lapsevanemate esindaja:
Anastassia Sokolova
Jaanika Rougijainen, hoolekogu esimees
Liis Kapp, hoolekogu aseesimees

Vilistlaste esindaja:
Madli Sarv

Koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium:
Hille Ilves

Õpilaste esindaja:
Mikolas Aaver

Personal

Anne Mägi

juhiabi, andmekaitsespetsialist

finantsist

Eve Karp

raamatukoguhoidja

Angelika Kazantseva
Administraator
Svetlana Izmaylova
Peakokk
Vladimir Kisseljov
Kokk
Jelena Vassiltšenko
Laohoidja-köögitööline
Tiiu Kroon

koristaja

Aare Peterson

Remonditööline

Lea Sarnik

Garderoobitöötaja

Yevhen Kovalenko

Majahoidja

Riiklik järelevalve ja kooli pidaja

Haridus- ja Teadusministeerium
Aadress: Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: (+372) 735 0222
E-post: hm@hm.ee