Katse 2, Kohtla-Järve, 30327 Ida-Viru maakond

Juhtkond

Tarmo Post

direktor

Krista Kask

algklasside valdkonna juht

Õpetajad

Ilme Hallik

eesti keel ja kirjandus
9.a klassijuhataja

Natalja Hramtsova

informaatika

Janne Jaanhold

2.b klassiõpetaja

Juri Jelistratov

inglise keel
8.a klassijuhataja

Krista Kask

2.a klassiõpetaja

Sirje Kivil

bioloogia

Eha Koppelmaa

eesti- ja vene keel, asendus- ja abiõpetaja
7.b klassijuhataja

Reet Lümat

eesti keel ja kirjandus

Kadre Maalma

kehaline kasvatus

Maarja Murutalu

eesti keel
4.a klassijuhataja

Anneli Bent

matemaatika

Merli Palmik

geograafia
9.b klassijuhataja

Pille Piik

ajalugu, ühiskonnaõpetus
7.a klassijuhataja

Tarmo Post

ühiskonnaõpetus, 6.b klassijuhataja

Kaie Raidma

matemaatika

Koidu Raidma

3.a klassiõpetaja

Carolyn Soosaar

matemaatika, loovtööde koordinaator

Toivo Toikka

füüsika

Inna Tolsa

käsitöö ja kodundus

Pille Burmeister

1.b klassiõpetaja

Helena Eero

 1.a klassiõpetaja 

Ülle Piperal

matemaatika, eesti keel teise keelena
5.b klassijuhataja

Eve Saar

õpetaja

Tugiteenused

Ene Mändla

sotsiaalpedagoog/ psühholoog 8.b klassijuhataja

Eva Vincjunaite

sotsiaalpedagoog

Andres Pärn

tugiisik


Natalja Anger

kooliõde
E, K, R 8.00 – 15.00

Järve Koolis osutab koolitervishoiu teenust IVKH.

Huvitegevus

Hanna-Liisa Kuusik-Maala

rahvatants

Vaili Viirlaid

rahvatants

Personal

Anne Mägi

juhiabi, andmekaitsespetsialist

Eve Karp

raamatukoguhoidja

Angelika Kazantseva

administraator

Jelena Vassiltšenko

laohoidja-köögitööline

Vladimir Kisseljov

kokk

Aare Peterson

Remonditööline

Lea Sarnik

Garderoobitöötaja

Luna-Aleksandra Lagoda

köögitöötaja

2023/2024 õa. Töörühmad

Töörühma juht – Kadre Maalma 
Leili Almiste
Janne Jaanhold
Andra Kronk Olguner
Taavi Källo
Liis Lehtsaar
Maarja Murutalu
Carolyn Soosaar

Töörühma juht – Ilme Hallik
Anton Dijev
Riina Gadjak
Ervin Kippar
Sergei Lotsmanov
Kaie Raidma
Sandra Saluste

Töörühma juht – Linda Ait
Pille Burmeister
Krista Kask
Reet Lümat
Pille Piik
Koidu Raidma
Piret Uus
Mairi Vare

Töörühma juht – Triinu Teppe
Anneli Bent
Ene Mändla
Ulvi Ratasepp
Tetiana Synenko
Inna Tolsa
Eva Vincjunaite

Töörühma juht – Sirje Kivil

Pille Piik
Ülle Piperal
Eha Koppelmaa
Jelena Kornõsova
Merli Palmik
Natalja Hramtsova
Olena Serbyn
Halli Toommägi

2023/2024 õa. Õpilasesindus

President: Mihhail Semiyanov (9.a)
Asepresident: Mikolas Aaver (9.b)
Sekretär: Artjom Sokolov (9.a)
Lihtliikmed: Elviina Mänd (8.a) ja Danila Zykov (9.b) 

4.a Tuuli Abel, Hennesi Räis, Agnes Viiksaar

4.b Sofia Lõssenko, Eva Pylkina

5.a Käthy-Adele Burk, Annika Grossthal 

5.b Ruslan Majorov, Polina Mozheenko

6.a Elite Engel Korsten, Mailin Murunit 

6.b Zähra Ibrahimova, Leila Rzajeva

7.a Mikk-Martten Mikita, Steven Hendrik Trumm

7.b Alan Jerjomenko, German Petrovsk

8.a Markus Maasik, Elviina Mänd

8.b Kassandra Nõmmeloo, Laura Volkova 

9.a Mihhail Semiyanov, Artjom Sokolov

9.b Mikolas Aaver, Kristella Bertram, Danila Zykov

2023/2024 õa. Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad (PGS § 73 lõige 1-4).

Eduard Odinets
Lilian Reinmets

Õppenõukogu esindajad:

Mairi Vare, protokollija    
Taavi Källo

Lapsevanemate esindaja:
Anastassia Sokolova
Jaanika Rougijainen, hoolekogu esimees
Liis Kapp, hoolekogu aseesimees

Vilistlaste esindaja:
Madli Sarv

Koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium:
Hille Ilves

Õpilaste esindaja:
Mikolas Aaver

Riiklik järelevalve ja kooli pidaja

Haridus- ja Teadusministeerium
Aadress: Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: (+372) 735 0222
E-post: hm@hm.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.