Mälumäng Järve koolis

22. veebruaril toimus kooli kolmeetapilise mälumänguvõistluse „Kas sa tead?“ I etapp.
Osalesid 4.-9. klasside 4-liikmelised võistkonnad.

Eesti – teemalised küsimused olid alates filmidest ja lõpetades degusteerimisega, et leida Eestis valmistatud komm. See osutus ka õpilaste lemmikülesandeks, aga mainiti lemmikutena ka filmi- ja sporditeemalisi küsimusi.
Võisteldi kolmes grupis: 4.-5. klass, kus asusid juhtima 4.a klassi õpilased; 6.-7. klassidest tegi hea tulemuse 7.a võistkond ning 8.-9. klassidest olid tublid 9. b noored.

Koondarvestuses saavutas parima tulemuse 7.a võistkond, kelle edu 9. b ees oli 2,5 punkti.
Järgmine etapp toimub juba 29. märtsil ning siis on uued teemad ja ülesanded.

Võistlust korraldab kooli õpetajatest koosnev rühm, lisaks teised abilised. Suur tänu kõigile: nii korraldajatele kui ka osalejatele!

Pärast kolme etapi tulemuste summeerimist saame teada selle õppeaasta nutikamad mälumängurid Järve Koolis.