Matemaatikaõpetaja Kaie Raidma, keda innustab uudishimu ja õiglustunne

Mis meenub esimesest tööpäevast Järve koolis?

Kõigepealt harjumatu kuupäev töö alustamiseks uues koolis – 16.september. Seejärel enda segadus ja väike hirm, et ei saa hakkama Stuudiumi kasutamisega. Õpilaste meeldiv uudishimu ja päeva lõpuks tõdemus, et kõik läks hästi.
Kuidas Teist õpetaja sai?
Juba algklassides mängisime sõpradega tihti kooli ja mulle meeldis väga olla õpetaja. See soov ei kadunud ka kooli lõpetamise järel. Seega läksin õppima Tartu Riiklikku Ülikooli, mille lõpetasin matemaatiku, matemaatikaõpetaja kutsega pärast viit aastast õppimist. Teoreetiline alus oli käes, nüüd tuli õpetajaks saada. Aitas igapäevane töö ja õpilaste ning kolleegide toetus ja tagasiside.
Kas tööle asumine oli esmane kokkupuude Järve kooliga või eelnes ehk mõni varasem kokkupuude/teadmine seoses selle majaga?
Minu tööelu alguseks oli 47 aastat tagasi Kohtla-Järve 1. Keskkool, kuhu mind koos abikaasaga tööle suunati. Tollal oli see üks uuemaid koolimaju siin linnas. Õpilasi oli üle tuhande ja keskkooli osas oli neli paralleeli. Selles koolis on põhikooli lõpetanud ka minu kolm last.
Millised tööd-tegemised on Teie varasemas kogemuste pagasis?
Põhiliselt muidugi õpetaja, aga ka õppealajuhataja, Sillamäe linna haridusjuht, isegi mõni aasta huvijuhiametit paralleelselt õpetajatööga. Suviti olin õpilasmaleva komandör. Vabal ajal olin kuus aastat Eesti Lionspiirkonna haridusprogrammi Lions Quest toimkonna juht. Olen kätt proovinud ka näiteringi juhina, aga rohkem küll ise näidelnud. Pikalt tegelesin rahvatantsuga.
Milline eredaim mälestus meenub oma kooliajast?
Rajooni koolide kokkutulekul, mida tollal nimetati pioneeriorganisatsiooni rajooni kokkutulekuks, sain orienteerumises I koha. Meelde jäi sellepärast, et see oli minu elus üldse esimene orienteerumine. Kaardi tingmärke tutvustas õpetaja bussis teel kokkutulekule.
Milline õpilane Te ise olite?
Koolis olin hea õpilane. Hinded põhiliselt „4“ ja „5“. Aktiivne. Tegelesin spordiga 4 x nädalas, käisin matemaatikaringis, geograafiaringis, näiteringis. Tundides kuulasin, mida räägiti, ja püüdsin ära teha kõik ülesanded, mis anti, ka kodused. Nii jäi oma huvialadeks rohkem aega. Keskkooli ajal proovisin ka spikerdamist ja sain isegi mõne „jooksva“ kahe.
Mis Teid elus innustab?
Uudishimu, õiglustunne, soov teha midagi kasulikku.
Kuidas Te pingelisest tööst puhkate ja energiaga laete?
Tavaliselt ristsõnu lahendades või televiisorit vaadates, teinekord ka mängides mingeid lihtsaid arvutimänge. Võimalusel reisides, suheldes sõpradega, lastelastega aega viites. Meeldib käia kinos, teatris.
Milline oleks Teie soov kooliperele ja kolleegidele?
Kooliperele: Ole uudishimulik, aktiivse ellusuhtumisega, õpi igaks päevaks kõik ära, austa iseennast, oma kaaslasi ja õpetajaid, tee kõik, et sa ise oleksid parem kui eile ja et meie kool oleks kõige parem.
Kolleegidele: Rõõmsameelset nõudlikkust ja järjekindlust. Meie teame, aga meie õpilased alles õpivad, nad ei tea, et kõik see, millega nad siin kokku puutuvad, tuleb ikkagi elus hakkama saamiseks kasuks. Kindlasti soovin oskust lõõgastuda ja meeldivaid hetki pere ringis, kes toetavad raskes, aga huvitavas töös.
Hoiame au sees meie kooli traditsioone ja proovime mitte unustada, et eluraamatul ei ole kordustrükki.