Mõtteid

Synenko Zahar 5.b klass

Meie pere elas Ukrainas Sumõ piirkonnas. Ema töötas koolis, mina õppisin 4. klassis ja õde käis lasteaias. Minu isa töötas tol ajal juba Eestis, ta rääkis meile sellest maast palju huvitavat ning mul tekkis soov Eestit külastada.24. veebruaril 2022 meie elu järsku muutus, sellel päeval algas sõda. Algul elasime maal, okupatsiooni all, hiljem kolisime Konotopi linna. Kuna meil oli sõja ees kohutav hirm, siis otsustasime Eestisse tulla.

Teekond Eestisse oli pikk. Eestlased tervitasid meid soojalt, tundsid kaasa ja aitasid meid. Mäletan hästi, kuidas esimest korda läksin eesti kooli. Ma ei osanud keelt, muretsesin ja kartsin, aga kõik halvad emotsioonid kadusid, kui jõudsin koos emaga koolimajja. Koolis tervitati meid soojalt lahkete naeratustega. Sain koolikaaslastega kiiresti tuttavaks ja leidsin endale uusi sõpru. Mulle meeldis koolimaja, sest klassiruumid on avarad ja heledad ning varustatud kaasaegse tehnikaga. Eesti keele õppimist alustasin juba esimesel koolipäeval. Õpetajad hakkasid mulle kohe meeldima, sest nad olid rahulikud, sõbralikud ja vastutulelikud. Nad selgitasid ja tõlkisid mulle kõike, millest ma aru ei saanud. See oli unustamatu päev! Samal päeval kinkis Kohtla-Järve Linnavalitus mulle õppimiseks sülearvuti. Tänu sellele sain osaleda Ukraina Konotopi Gümnaasiumi veebitundides. Suur tänu kooli juhtkonnale ja Kohtla-Järve Linnavalitusele sülearvuti eest!

Praegu õpin korraga Järve Koolis 5. klassis ja veebi vahendusel Ukraina Konotopi Gümnaasiumis. Õpin aktiivselt eesti keelt, käisin suvel eesti keele kursustel. Kõige rohkem armastan matemaatikat. See on mu lemmikaine! Mulle meeldib väga kooli söökla ja toitude mitmekesisus. Olen leidnud Eestis palju uusi sõpru. Vabal ajal käin jalgpallitrennis ja ujumas Kohtla-Järvel Wiru Spordikeskuses. See on tore koht, seal ma õppisin ujuma.

Suur tänu Järve Koolile võimaluse eest uusi teadmisi saada. Suur tänu klassikaaslastele ja sõpradele toetuse eest. Suur tänu Eestile kaitse eest, sest siin tunnen end turvaliselt ja olen eluga rahul.

Riabchenko Valeriia 2.a klass

Ma olen 2. klassi õpilane Riabchenko Valeriia, olen pärit Harkivi oblastist. 2022. aastal märtsis tulin koos vanematega Eestisse Kohtla-Järve linna. Siin läksin Järve Kooli ja hakkasin eesti keelt õppima. Koolis on väga head ja sõbralikud õpetajad, kes aitavad mul kohaneda võõra maa kommete ja keelega. Koolis korraldatakse sageli ukraina õpilastele keelelaagreid, kus tutvume Eesti riigi kultuuri ja ajalooga, mängime ja õpime eesti keelt.

Tänu koolile on mul võimalus käia erinevates huviringides. Koolipäevadel käin joonistamas, inglise keelt õppimas ja ujumistrennis, aga pühapäeval arvuti-kursustel. Mulle meeldib aktiivne elu.
Eestis elavad head ja sõbralikud inimesed. Minu pere on siiralt tänulik eestlastele võimaluse eest elada normaalset elu ja õppida heas koolis!