Kaasaegne õpilaspilet


Juhised õpilaspileti taotlemiseks

 

Õpilaspiletit saab taotleda õpilane, alaealise õpilase vanem või seaduslik esindaja www.minukool.ee avalehelt, sisenedes oma ID-kaardi või internetipanga kaudu süsteemi. Seejärel täidab taotleja andmed, lisab foto ning kinnitab taotluse. Eesti õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.


Lastevanemad saavad oma lapse dokumendi foto võtta ka kodanikuportaalist www.eesti.ee , aga selleks on vaja ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID. 


Foto peab olema salvestatud JPG formaadis. Üleslaetava foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307×372 pikslit (soovitatav foto resolutsioon on minimaalselt 300 dpi). Fotole kehtivad tavalised dokumendifoto nõuded (värviline, otsevaates, ilma peakatteta, heledal taustal).


Õpilaspileti taotlemiseks on vajalik ID-kaardi või pangaparoolide abil siseneda kaardihaldussüsteemi (KHS) (www.minukool.ee avalehelt) ning valida „Telli kaart“.

Esmakordselt sisenenud isikud peavad kõigepealt täitma oma profiili andmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress jm, isikukood võetakse automaatselt sisenemisel tekkinud andmetest ja seega on isiku jaoks mitte muudetav).

Kaardihaldussüsteem (KHS) kontrollib õpilase staatuse olemasolu taotluse esitamise ajal Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). Õpilaspileti omanikul on kohustus uuendada profiilis olevaid andmeid kord aastas. Uue kaardi taotlemisel pakutakse taotlejale vaikimisi profiilis olevaid andmeid.

  • Õppeasutuse valik – taotleja valib pakutud andmekogust õppeasutuse.
  • Õpilaspileti kaarditüübi ning kaardi kättetoimetamise aadressi valik – taotleja valib sobiliku õpilaspileti kaarditüübi (õpilaspilet) ning kaardi kohaletoimetamise viisi (koju või Kooli).
  • Isikuandmete sisestamine – taotleja täidab kohustuslikud väljad (isikuandmed, kontaktinfo).
  • Foto üleslaadimine – taotleja lisab foto, mis vastab minimaalsetele kvaliteedinõuetele, mis on kirjeldatud foto importimise vaates ja foto üleslaadimise juhendis.
  • Kaardikasutustingimustega tutvumine ja nõustumine – taotleja kinnitab, et on tutvunud kaardikasutustingimustega (tingimustega nõustumine) ja annab soovi korral nõusoleku elektroonilise uudiskirja saamiseks.
  • Esitatava taotluse kontrollimine ja kinnitamine – taotleja kontrollib sisestatud andmete õigsust ning kinnitab taotluse. Vea avastamisel tuleb see parandada, liikudes tagasi eelmistesse kaarditaotlemise etapi vaadetesse.

Õpilaspileti tellimine

Õpilaskaart saadetakse kooli. Taotleja annab kaardi kättesaamise kohta üleandmise-vastuvõtmise aktile allkirja.

Kohtla-Järve Järve kooli õpilaspilet kehtib maksimaalselt kolm õppeaastat. Korduv õpilaspilet maksab 3 eurot.

Küsimuste korral pöörduda haridustehnoloogi poole.

Anton Dijev

Kohtla-Järve Järve Kool

anton.dijev@jarve.edu.ee