Õpime prügi sorteerima

2.a klassi lapsed õppisid robotitega prügi sorteerima, õpetajateks olid aga Järve Gümnaasiumi õpilased.

Esmalt tuli lastel täita küsitlusleht, millele igaüks vastas nii, nagu ta arvas õige olevat. Sellele järgnes lühike ettekanne prügi sorteerimisest. Rühmatööna pidid õpilased „prügi“ sorteerima ja asetama selle õigesse konteinerisse.

Lõpuks jõuti kõige põnevama osani – robotiteni. Aga selleks et robot liikuma panna, tuli täita praktiline ülesanne. Juhendit pidid lapsed ise lugema. Kõik rühmad said oma robotid liikuma.

Ka ukraina õpilased said sellest päevast osa. Õpetaja Anna oli neile abiks ja tõlkis.

Reedel vastavad lapsed uuesti samale küsitluslehele, seejärel võrreldakse tulemusi. Loodame, et kõik said natuke targemaks.

Õpetaja Koidu Raidma