Õpiränne Mallorcale

Käisime veebruaris Erasmus – projekti raames Mallorcal. Külastasime kooli IES Porreres, mis asub Porrereses. Eesmärk oli arendada digioskusi klassiruumis.

Esimesel päeval võtsid meid vastu õppealajuhataja asetäitja Antónia Mut ja neli õpilast, kes tegid meile ringkäigu koolis. IES Porrereses õpivad 12 – 16 aastased lapsed (7. -10. kl, meie arvestuse järgi 6.-9. kl).

Koolis töötab kokku 72 õpetajat ja õpib 570 õpilast (kuus paralleeli 7.-8. kl ning viis paralleeli 9. – 10 kl). Kõige suuremas klassis õpib 30 õpilast.

Koolihoone on poole väiksem meie omast. Ruumipuuduse tõttu on kasutusel ka neli moodulhoonet.

Koolipäev algab kl 8.00 ja lõpeb 14:00. Koolipäeva esimesel poolel toimub kolm tundi, ühe tunni pikkus on 50 minutit, vahetunde ei ole. Ainuke puhkepaus on kella 10:30-11:00, kus õpetajad ja õpilased söövad kaasavõetud toitu. Koolis toitlustamist ei toimu.
 
Pärast pooletunnist pausi on õpilastel kohustuslik 30 – minutiline lugemise aeg. Seejärel jätkuvad õppetunnid. Koolis liiguvad nii õpilased kui ka õpetajad klassist klassi.
Kool kasutab aktiivselt Google Classroomi ja kõiki võimalusi, mida see keskkond pakub. Igal õpilasel on oma sülearvuti, mida kasutab ainult õppetööks.
 
Paberõpikud on ainult mõnes üksikus aines (ajalugu, geograafia, keemia, inglise keel). Koolis puudub raamatukogu, selle asemel on lugemisnurgad ja igas klassis raamaturiiulid. Huviringid on kõik väljaspool kooli ja tasulised.
Kuigi klassid on suured, toimub usin õppetöö. Kiiremad ja tublimad aitavad ja juhendavad kaasõpilasi.
Õpetajad ja õpilased on abivalmis, rõõmsameelsed ja sõbralikud.
 
Oli huvitav ja elamusterohke reis
 
Õpetajad Janne ja Leili