Õpiränne Rumeeniasse

6.11- 12.11 toimus õpetajate Natalja ja Maarise õpiränne Rumeeniasse Erasmus+ projekti raames.

Projekti eesmärk oli digioskuste arendamine I ja II kooliastmes, suurendada praktilisi digioskusi ning kogeda uusi meetodeid ja viise, mida koolis rakendada, laiendada oma oskusi ning omandada võimekust digitunde ainesse lõimida ja välja töötada uusi metoodilisi juhendeid.

Külastasime Rumeenias Aradi linnas asuvat kooli Technological High School “Francisc Neuman”. Kool on ka sarnaselt meie koolile töötanud aktiivselt Google Classroom ja Google Meet programmidega ning oli valmis tutvustama ja jagama oma kogemusi.

Töövarjuks olemine oli väga hea kogemus. Technological High School “Francisc Neuman” koolis õpib rohkem kui 500 õpilast. Kool asub kahes hoones: esimene on põhikool ning teine gümnaasium. Mõlemad hooned on väga ilusa vanaaegse arhitektuuriga majad. Rohkem aega veetsime põhikoolis, kuid vestlusringid toimusid gümnaasiumis.

Võrreldes meie kooliga oli erinevusi palju: näiteks polnud Aradi koolis söögivahetunde. Õpilased sõid lühikese vahetunni ajal kaasa võetud võileiba või puuvilja. Koolis puudus köök ja söökla. Kool oligi vaid õppetööks. Sellist suurt võimlat ega basseini nagu meil koolis polnud. Rumeenia õpilased veetsid palju aega õues, vahetundides mängisid jalgpalli, lauatennist.

Huvialaringe koolis samuti polnud. Õpilastel oli võimalus pärast kooli minna huvikoolidesse. Kuna need on tasulised, siis paljudel see võimalus puudus. Koolipäev kestis algkoolis keskpäevani, põhikoolis lõunani. Kuid gümnaasiumis õpiti lausa kahes vahetuses.

Koolis õpiti võõrkeeltest alates 0 klassist inglise keelt ning hiljem lisandus prantsuse keel. Koolis oli ka eelkooliklass, kus õppisid väga armsad 6aastased lapsed.
Digivahenditest oli igal õpetajal sülearvuti, igas klassis seinal suur ekraan, koopiamasin, grupitööks kasutati aktiivselt tahvelarvuteid.
Õpetajad olid väga osavad kasutama digivahendeid ja erinevaid digikeskkondi nii inglise keeles , rumeenia keeles, matemaatika-, informaatika- kui ka kõneravitunnis.
Koolis õppis üks laps Ukrainast, meil võrdluseks aga 50 last.

Enamik õpetajatest rääkis väga head inglise keelt. Õpetajad olid väga kokkuhoidvad, sõbralikud ning väga toetavad, väga aktiivsed Erasmus+ projekti osalised.
Rumeenia õpilased on väga viisakad ja õpihimulised, kuulavad ja austavad väga oma õpetajaid. Huvitav oli jälgida nende digitunde.

Rumeenia on väga mitmekülgne ja huvitav riik. Arad on väga ilus linn vanaaegse arhitektuuriga, kus on palju vaatamisväärsusi. Aradi linnas elavad väga sõbralikud inimesed. Kuus päeva imelises Aradi linnas möödus kiiresti, jääme taga igatsema oma uusi sõpru ning huvitavaid hetki Rumeeniast.

Õpetajad
Maaris Virkus-Peetsalu
Natalja Hramtsova